ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#261015

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 55

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263319

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262696

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، راضی2/5

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262695

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رهایی2

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262686

رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز20

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#252492

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 7

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#261438

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه38،

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#261434

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان18/1

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260953

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، صارمی2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260823

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 15

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260736

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260168

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران 32

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260161

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان13

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#260041

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، حق شناس4

طبقه 3 ,
1 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#257535

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه46

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#243554

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد بلوار سرافرازان، خسروی5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#243547

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان30

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#235187

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نیاوران20

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :65 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#230283

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نیاوران20

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#258238

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی20

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257799

رهن و اجاره آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، كوثر30

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :65 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257591

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه62

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
#257523

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، اواسط

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#257452

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 62فراز3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#257321

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 48

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 6

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی اصغر بهمنی زاده,

ونوس
093051XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)