ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#224993

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی74

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224801

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی74

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224708

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، چهارراه اندیشه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224137

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی60

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :770 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223016

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بهورز 3/8

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :680 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#221250

رهن و اجاره آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی 60

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224404

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، راستی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223734

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، استاد یوسفی

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223644

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ادیب جنوبی 9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#38985

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، میعاد7.6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223087

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222758

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، میعاد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222750

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#221882

رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، فلاحی8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221900

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد

طبقه زیرزمین ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221430

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، میعاد7/6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
#219499

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شریعتی

طبقه 8 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#221109

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار شریعتی، ابرار8/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220798

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220777

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد بلوار شریعتی، ابرار8/3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220645

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد بلوار شریعتی، بین68و70

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220488

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلواراماميه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220487

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلوارشريعتي

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220485

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلوارشريعتي

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220481

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلوارانديشه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#219980

رهن و اجاره آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ارمغان 8 پلاک 8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/26
#219186

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/24
#218638

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی تکی3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/23
#218613

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی 59

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/23
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 8

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش راد,

مسکن سراسری ایرانیان
091589XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک منوچهر قربانی,

املاک قصر
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)