رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار شریعتی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203888

رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی60 مجتمع غدیر

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203620

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، امامیه5

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203599

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ادیب35/4

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
نوساز ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203595

رهن و اجاره آپارتمان 88 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد83/6

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203489

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، آزاده24 پلاک26

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203184

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، رفیعی3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203176

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، آزاده 24

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203046

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار شریعتی، شریعتی70 نرگس1/3 پلاک21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :780 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#202830

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، بلواراماميه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202674

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، یوسفیه

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202644

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد بلوار شریعتی، نرگس1/8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201808

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، ادیب26 راستی2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :32 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#201788

رهن و اجاره آپارتمان 40 متری
مشهد محدوده بلوار شریعتی، شاهد50

طبقه زیرزمین ,
7 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 63

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار شریعتی

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امیر جلیلیان,

املاک جلیلیان
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک منوچهر قربانی,

املاک قصر
091531XXXXX(نمایش کامل)