رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد بلوار صیاد شیرازی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#186425

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، چهارراه صیاد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#176335

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189157

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189156

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189143

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189139

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حاشیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188474

رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی ۴۲

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#187120

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187109

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد21

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187104

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#185284

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد21

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188495

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، نبش لادن 35

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188401

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 7

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188391

رهن و اجاره آپارتمان 112 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، پیروزی 61 - ساختمان هدیش

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188367

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188340

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد 29

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188330

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، خضرایی منش 9

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188222

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، خضرایی منش9

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188210

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188204

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188133

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن35

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187898

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن16

طبقه 1 و 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187897

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، نبش لادن35

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#186989

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، 7تیر23

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187879

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن35

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187750

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، لادن16

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187749

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، صابر5

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187609

رهن و اجاره آپارتمان 112 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، پیروزی61

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187605

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد محدوده بلوار صیاد شیرازی، حافظ15

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :80 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 114

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار صیاد شیرازی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)