رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213648

رهن و اجاره آپارتمان 82 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#213647

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، دکتر خسابی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :30 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213639

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی 38

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213802

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213754

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی (فاطمیه17)

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213670

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی 2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213124

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213122

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد فلاحی، فلاحی38/3

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212923

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212910

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد فلاحی، فلاحی24

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212649

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، ادیب جنوبی 11

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212647

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد 49

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212630

رهن و اجاره آپارتمان 96 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 16

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212605

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی5

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212396

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده فلاحی، بلواراديب شمالي

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#210850

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی.

طبقه 2 و 4 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212268

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد فلاحی، فلاحی59/3

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#210557

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده فلاحی، رستگاری

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#192764

رهن و اجاره آپارتمان 45 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 38/8

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
رهن :1.200 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211917

رهن و اجاره آپارتمان 77 متری
مشهد محدوده فلاحی، بهورز 5

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211812

رهن و اجاره آپارتمان 96 متری
مشهد فلاحی، هاشمی مهنه

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#210169

رهن و اجاره آپارتمان 83 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211581

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده فلاحی، حجاب

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
#211305

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی20

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#210913

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد8/3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210892

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد فلاحی، شاهد56/9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210859

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد محدوده فلاحی، امامیه68/1

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210509

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :22 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 8

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص فلاحی

goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی حمیدی,

املاک ونک
093037XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)