رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#225621

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی32/14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225354

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی32/14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/07
#225113

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد محدوده فلاحی، میثاق20 خسروی6

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224993

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی74

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224866

رهن و اجاره آپارتمان 97 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی 8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224865

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :230 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224804

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی30

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224803

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، بین حسابی35و37

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224801

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی74

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224715

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد44

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224692

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، راستی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224137

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی60

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :770 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223016

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، بهورز 3/8

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :680 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#221250

رهن و اجاره آپارتمان 113 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی 60

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#224404

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، راستی12

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
#223686

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد فلاحی، رستگاری

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#223644

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده فلاحی، ادیب جنوبی 9

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/03
#38985

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد7.6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223438

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، رستگاری

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223334

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد فلاحی، فلاحی38/14

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223087

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#192764

رهن و اجاره آپارتمان 45 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 38/8

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
رهن :1.200 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222758

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :13 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#222750

رهن و اجاره آپارتمان 86 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
#221882

رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد فلاحی، فلاحی8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221900

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد

طبقه زیرزمین ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/30
#221735

رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
مشهد فلاحی، فلاحی8

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
#221430

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد7/6

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/29
#219499

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی

طبقه 8 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
#220798

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی7

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 8

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص فلاحی

goldenمشاور املاک حسین آقایی,

املاک الماس
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محسن صالحي,

املاك پارس
093676XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)