رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190665

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد34

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190368

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد57

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190322

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190320

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :26 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190096

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد8/4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190051

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 38

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#188338

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد فلاحی، مهنه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#189895

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، استاد یوسفی 2

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189883

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد فلاحی، فلاحی38/2

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :38 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189569

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد فلاحی، فلاحی47

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#189501

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد محدوده فلاحی، امامیه20

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189274

رهن و اجاره آپارتمان 94 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی10

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189261

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده فلاحی، شیریعتی58

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189259

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد محدوده فلاحی، امامیه62

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189096

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده فلاحی، امامیه68

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188985

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 38/14

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188801

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، بهورز5/4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188705

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده فلاحی، شاهد34

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#180478

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 38

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#179915

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی

طبقه 1 و 3 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.050 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187555

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده فلاحی، میعاد 8

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 59

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص فلاحی

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهادر شهراز,

املاک این سو و آن سو
093883XXXXX(نمایش کامل)