رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد فلاحی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#205331

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده فلاحی، مروارید 16

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#205187

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد محدوده فلاحی، امامیه52

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204938

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی ۵۵

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/04
#204880

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 49

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204645

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد فلاحی، بهورز3

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#192764

رهن و اجاره آپارتمان 45 متری
مشهد فلاحی، فلاحی 38/8

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
رهن :1.200 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203942

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، بلوار شریعتی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204247

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد فلاحی، فلاحی2 آزاده7 پلاک31

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204246

رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی60

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204245

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد فلاحی، فلاحی47 پلاک17

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204153

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد محدوده فلاحی، فلاحی49

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203972

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده فلاحی، بلواردکتر حسابی41

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203957

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی شمالی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#203888

رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
مشهد محدوده فلاحی، شریعتی60 مجتمع غدیر

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203887

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد فلاحی، فلاحی47

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203604

رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی55

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203489

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده فلاحی، آزاده24 پلاک26

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203488

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی32/12

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203290

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، حسابی32 پلاک39

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
#203184

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده فلاحی، رفیعی3

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 59

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص فلاحی

goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن کاخ
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا واحدی,

املاک شهر فیروزه
091550XXXXX(نمایش کامل)