ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره آپارتمان مشهد قاسم آباد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#264818

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه79

طبقه 7 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264804

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، نیكی3

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#264423

رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، شریعتی 5

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#262328

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه 75

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :570 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
#243431

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، امامیه 68/1

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264444

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حجاب 68

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264442

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، بین ادیب 48و50

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264441

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه 75

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :570 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264433

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، فلاحی 4/9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :38 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#235256

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد قاسم آباد، نرگس1/5

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264515

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد قاسم آباد، استاد یوسفی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
3 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264425

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، حسابی 35

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :900 هزار تومان | اجاره :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264421

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، میثاق 10/9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :950 هزار تومان | اجاره :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264418

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، مشکینی 19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264271

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی53

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264165

رهن و اجاره آپارتمان 35 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، آزاده7/5

طبقه 1 ,
15 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264163

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، اندیشه72- اولین تقاطع سمت چپ

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264123

رهن و اجاره آپارتمان 84 متری
مشهد محدوده قاسم آباد، آزاده32

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :16 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263521

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد قاسم آباد، شریعتی70

طبقه 1 و 2 و 3 ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 21

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص قاسم آباد

goldenمشاور املاک حسین محبوب,

مسکن محبوب
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید مشیری,

مسکن آرین
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی قاسمی,

آرمان گستر
091502XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خوشرو,

مسکن طاها
091512XXXXX(نمایش کامل)