رهن و اجاره تهران - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره تهران
در حال جستجو ...

رهن و اجاره تهران

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#263236

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
تهران، بلوار فردوس، خ مالکی جنوبی

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263226

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
تهران، نیاوران، خ صبوری

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
رهن :360 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263194

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
تهران، دولت ( کلاهدوز )، ک بهمنی

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263166

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
تهران، اشرفی اصفهانی، پیامبر شرقی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
رهن :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263162

رهن و اجاره دفتر کار 110 متری
تهران، بلوار فردوس شرق، نرسیده به خ رامین

طبقه 3 ,
1 اتاقه ,
رهن :220 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263160

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
تهران، پاسداران، خ بهارستان 9

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
رهن :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263158

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
تهران، نیاوران، مریم

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
رهن :350 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263134

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
تهران، ولنجک، خ18

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
رهن :180 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263120

رهن و اجاره دفتر کار 600 متری
تهران، تهرانپارس، رشید

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
رهن :500 میلیون تومان | اجاره :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263116

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
تهران، تهرانپارس، ضلع شمال غربی فلکه 3

طبقه 4 ,
3 اتاقه ,
رهن :400 میلیون تومان | اجاره :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263050

رهن و اجاره آپارتمان 254 متری
تهران، ولنجک، خ11

طبقه 9 ,
4 خوابه ,
رهن :300 میلیون تومان | اجاره :15 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263048

رهن و اجاره مغازه و تجاری 200 متری
تهران، ونک، ملاصدرا

رهن :1.700 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#262816

رهن و اجاره آپارتمان 320 متری
تهران، زعفرانيه، ماكوئي پور

طبقه 5 ,
4 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :200 میلیون تومان | اجاره :17.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262639

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
تهران، محموديه، محموديه

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :400 میلیون تومان | اجاره :2 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#261071

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
تهران، دركه، كوهسار

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262848

رهن و اجاره آپارتمان 142 متری
تهران، میرزای شیرازی، کوی13

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
رهن :75 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262827

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
تهران، انقلاب، انقلاب بین پیچ شمیران و پل چوبی

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262245

رهن و اجاره آپارتمان 96 متری
تهران، خیابان فاطمی، فاطمی روبروی وزارت كشور خ4 ك كیوان

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262237

رهن و اجاره آپارتمان 172 متری
تهران، بلوار میرداماد، میرداماد خ نفت شمالی خ دوم بعد از کجور

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
رهن :330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262227

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
تهران، شریعتی، شریعتی خ سهیل خ فاطمیه خ مهر سوم

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
رهن :130 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262225

رهن و اجاره دفتر کار 125 متری
تهران، جردن، جردن عاطفی شرقی نبش بن بست ساسان

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 اتاقه ,
رهن :560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262217

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
تهران، نارمک، نارمک 46متری شرقی ابتدای خ کریمی

طبقه همکف و 1 و 2 ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262211

رهن و اجاره آپارتمان 93 متری
تهران، تجریش، تجریش فناخسرو خ کمالی ک شب بو

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262207

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
تهران، سهروردی شمالی، سهروردی شمالی بالاتراز خ قندی ك بسطامی

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262205

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
تهران، نارمک، نارمک خ46متری شرقی خ کربلایی مهریزی بن بست خاک

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :1.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262119

رهن و اجاره دفتر کار 200 متری
تهران، دولت ( کلاهدوز )، دولت سه راه نشاط

طبقه 1 و 2 و 3 ,
3 اتاقه ,
رهن :550 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262117

رهن و اجاره دفتر کار 120 متری
تهران، ظفر ( دستگردی )، ظفر خ نفت

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 اتاقه ,
رهن :360 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262115

رهن و اجاره دفتر کار 76 متری
تهران، اشرفی اصفهانی، اشرفی اصفهانی ابتدای شهرک نفت

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 اتاقه ,
رهن :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 15

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص تهران

goldenمشاور املاک صادق بگ جانی,

مسکن هشت
091090XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعيد سلطاني,

مسكن سمير
091261XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید علیزاده,

املاک یاس
091028XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آرش ستاری,

فرشته املاک
091901XXXXX(نمایش کامل)