رهن و اجاره تهران - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره تهران
در حال جستجو ...

رهن و اجاره تهران

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#203427

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
تهران، دادمان، رضایی

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#180970

رهن و اجاره آپارتمان 44 متری
تهران، شهر ری، چشمه علی

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/11
#165928

رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
تهران، ولیعصر، شقایق

طبقه 2 ,
4 خوابه ,
رهن :80 میلیون تومان | اجاره :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/18
#157399

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
تهران، نیاوران، خیابان پور ابتهاج

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :250 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/08
#146442

رهن و اجاره دفتر کار 155 متری
تهران، خیابان فاطمی، سازمان اب

طبقه 2 ,
3 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/30
#145516

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
تهران، بلوار کشاورز، فلسطین

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/26
#145514

رهن و اجاره دفتر کار 500 متری
تهران، خیابان فاطمی، هشت بهشت

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
10 اتاقه ,
3 سال ساخت ,
رهن :250 میلیون تومان | اجاره :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/26
#145513

رهن و اجاره دفتر کار 310 متری
تهران، بلوار کشاورز، جمالزاده

طبقه 1 و 2 ,
4 اتاقه ,
30 سال ساخت ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :7 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/26
#145224

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
تهران، خیابان فاطمی، خیابان کاج- کوچه سوم

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/25
#144774

رهن و اجاره دفتر کار 130 متری
تهران، امیرآباد، خیابان امیراباد

طبقه 3 ,
4 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :130 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/23
#131262

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
تهران، پاسداران، شهيد عراقي

طبقه همکف ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/03/23
#111768

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
تهران، بهار شیراز، بهار شمالی

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
رهن :130 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/28
#124817

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
تهران، ستارخان، کوکب

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :90 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/14
#121858

رهن و اجاره آپارتمان 240 متری
تهران، زعفرانیه، محفوظ (بعد از تماس)

طبقه 3 ,
4 خوابه ,
رهن :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/27
#121857

رهن و اجاره آپارتمان 126 متری
تهران، زعفرانیه، محفوظ (بعد از تماس)

طبقه 3 و 6 ,
2 خوابه ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :8 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/27
#121856

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
تهران، ولنجک، محفوظ (بعد از تماس)

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :120 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/01/27
#95340

رهن و اجاره آپارتمان 92 متری
تهران، نیروی هوایی، کوچه اسماعیل شعار

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/07/19
#92432

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
تهران، تهرانپارس، استخر

طبقه زیرزمین ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/06/28
#91456

رهن و اجاره آپارتمان 144 متری
تهران، بلوار سیمون بولیوار، خیابان شاهد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :95 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/06/21
#87582

رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
تهران، مشیریه، بوعلی شرقی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/05/28
#2357

رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
تهران، نارنجستان، شقایق۱۱

2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1391/09/12
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات