رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190656

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی21

2 طبقه ,
3 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.450 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#190652

رهن و اجاره خانه ویلایی 75 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، یاس 14

2 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
#189638

رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو9،

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :110 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190530

رهن و اجاره خانه ویلایی 260 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190457

رهن و اجاره خانه ویلایی 105 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 65

2 طبقه ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190388

رهن و اجاره خانه ویلایی 160 متری
مشهد، بلوار فردوسی، مهدي

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190326

رهن و اجاره خانه ویلایی 70 متری
مشهد، شاهد، 4راه حجاب

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190235

رهن و اجاره خانه ویلایی 95 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190212

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، رهایی 10

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190211

رهن و اجاره خانه ویلایی 160 متری
مشهد، مهدی (منطقه 2)، مهدی 21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190208

رهن و اجاره خانه ویلایی 30 متری
مشهد، بلوار دستغیب، فرهاد27

2 طبقه ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190163

رهن و اجاره خانه ویلایی 105 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190142

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، خيابان استاديوسفي

2 طبقه ,
4 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190017

رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری
مشهد، بلوار ابوطالب، نوایی

1 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#189445

رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، احمدآباد، بلوار كلاهدوز

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#187046

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، امیرکبیر، رودکی

2 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#182343

رهن و اجاره خانه ویلایی 350 متری
مشهد، احمدآباد، عدالت

2 طبقه ,
3 خوابه ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#188134

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، حاشیه فرهنگ

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189732

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی23

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 109

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)