رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213860

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، فاطمیه

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#206477

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 51

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214008

رهن و اجاره خانه ویلایی 405 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، حاشیه وکیل آباد

1 طبقه ,
7 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#211600

رهن و اجاره خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، اوایل

2 طبقه ,
3 خوابه ,
رهن :250 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213826

رهن و اجاره خانه ویلایی 220 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد

4 طبقه ,
10 خوابه ,
رهن :60 میلیون تومان | اجاره :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213820

رهن و اجاره خانه ویلایی 510 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز

2 طبقه ,
5 خوابه ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213751

رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار سجاد، بین بهارستان 2 و 4

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :60 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213748

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بین فرهنگ 42 و 44

1 طبقه ,
3 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#210674

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، پایداری، 12متری

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213545

رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار سجاد، بین بهار 2و4

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213500

رهن و اجاره خانه ویلایی 70 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشميه 49

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213496

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صياد 10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213495

رهن و اجاره خانه ویلایی 70 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، نبش صياد54

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213483

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بين فرهنگ 42و 44

1 طبقه ,
3 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213476

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار ساجدی، ساجدي1/1

1 طبقه ,
2 خوابه ,
26 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213381

رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، قاسم آباد، بلواراماميه

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213190

رهن و اجاره خانه ویلایی 110 متری
مشهد، بلوار امامت، بلوار امامت13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213154

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، معلم، معلم75/6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213073

رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 50

2 طبقه ,
6 خوابه ,
24 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 18

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)