رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#248506

رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار معلم، حاشیه معلم نرسیده به میدان دندانپزشکان

2 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264609

رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت23

1 طبقه ,
3 خوابه ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264605

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت39

1 طبقه ,
5 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264586

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار لادن، ولایتی1/1

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264534

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی 31

2 طبقه ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264502

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار لادن، ولایتی1/1

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264460

رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار لادن، ولایتی1/1

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :22 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264414

رهن و اجاره خانه ویلایی 101 متری
مشهد، خیابان شهید راستی، راستی32

1 طبقه ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264224

رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، وکیل اباد، پل صیاد

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264200

رهن و اجاره خانه ویلایی 110 متری
مشهد، بلوار وکیل، تعلیم 2

2 طبقه ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263576

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشميه62

2 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263513

رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

2 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :25 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263507

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی73

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263418

رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، حاشیه

1 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263294

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

1 طبقه ,
5 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262771

رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، ایرج43،

1 طبقه ,
1 خوابه ,
16 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262699

رهن و اجاره خانه ویلایی 480 متری
مشهد، سجاد، بهار1

1 طبقه ,
6 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262657

رهن و اجاره خانه ویلایی 140 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد ۵

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262648

رهن و اجاره خانه ویلایی 80 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت25

1 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262637

رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 55

1 طبقه ,
4 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262633

رهن و اجاره خانه ویلایی 140 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، چراغچی

2 طبقه ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#258245

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 39

2 طبقه ,
5 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262445

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز 37

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)