رهن و اجاره دفتر کار رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره دفتر کار رشت
در حال جستجو ...

رهن و اجاره دفتر کار رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#144244

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
رشت، میدان جهاد، براصلی خیابان

طبقه 1 و 2 و 4 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :60 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/21
#140897

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/09
#136346

رهن و اجاره دفتر کار 82 متری
رشت، گلسار، به سمت 175 ، پستک

طبقه 2 و 3 ,
اجاره :80 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#136326

رهن و اجاره دفتر کار 102 متری
رشت، طالقانی، به سمت سبز میدان

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
30 سال ساخت ,
رهن :9 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#136034

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
رشت، سبزه میدان، جنب مدرسه دخترانه

طبقه 3 ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#136033

رهن و اجاره دفتر کار 85 متری
رشت، سبزه میدان، جنب مدرسه راهنمایی دخترانه

طبقه 3 ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :100 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#136032

رهن و اجاره دفتر کار 171 متری
رشت، گلسار، خیابان98

طبقه 2 ,
3 اتاقه ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#136001

رهن و اجاره دفتر کار 53 متری
رشت، ، براصلی بلوار

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
1 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :65 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135977

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
رشت، گلسار، نواب

طبقه 5 ,
2 اتاقه ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135963

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
رشت، حاجی آباد، نرسیده به ارایشگاه افرا

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135960

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
رشت، انصاری، کوچه مهرایین

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
رهن :50 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135958

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
رشت، گلسار، خیابان 104

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#135957

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
رشت، ، وحدت4

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
رهن :38 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#68090

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
رشت، بلوار معلم، جنب استانداری

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#42630

رهن و اجاره دفتر کار 97 متری
رشت، بلوار معلم، معلم

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
4 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#39658

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
رشت، سعدی، بر اصلی

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات