رهن و اجاره دفتر کار مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره دفتر کار مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره دفتر کار مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188996

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 48 و 50

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188944

رهن و اجاره دفتر کار 200 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بين وکیل آباد 48و 50

طبقه 2 و 3 ,
2 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188940

رهن و اجاره دفتر کار 90 متری
مشهد، بلوار صارمی، نبش صارمي 1

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188791

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد48و50

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188681

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، فرهاد، فرهاد 24

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188464

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، فرهاد22

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
12 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188470

رهن و اجاره دفتر کار 360 متری
مشهد، بلوار سجاد، سجاد22

طبقه همکف ,
4 اتاقه ,
اجاره :10 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188471

رهن و اجاره دفتر کار 103 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، آموزگار 37

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188416

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر جنوبی 14

طبقه زیرزمین ,
2 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188353

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، کوثر شمالی، بین کوثر شمالی 5 و 7

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188242

رهن و اجاره دفتر کار 90 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی1

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
7 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188055

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 65- برکپور

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :950 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187941

رهن و اجاره دفتر کار 200 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، بين جلال 52و54

طبقه 1 و 2 ,
5 اتاقه ,
12 سال ساخت ,
رهن :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187931

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، معلم، بلوار معلم34و36

طبقه زیرزمین ,
10 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187754

رهن و اجاره دفتر کار 163 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، حاشيه ملک اباد

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
20 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187751

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی11

طبقه همکف ,
25 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187690

رهن و اجاره دفتر کار 120 متری
مشهد، معلم، معلم

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187668

رهن و اجاره دفتر کار 140 متری
مشهد، بلوار سجاد، سجاد

طبقه همکف ,
5 اتاقه ,
20 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187619

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد19

طبقه 4 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187602

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، معلم، معلم10

طبقه 2 ,
4 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#187491

رهن و اجاره دفتر کار 120 متری
مشهد، معلم، معلم35

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#186827

رهن و اجاره دفتر کار 20 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز 34

طبقه 1 ,
20 سال ساخت ,
رهن :1.500 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#180631

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
مشهد، راهنمایی، حاشیه

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
20 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
#180630

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، راهنمایی، حاشیه

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
20 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187373

رهن و اجاره دفتر کار 170 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

طبقه زیرزمین ,
3 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#187340

رهن و اجاره دفتر کار 160 متری
مشهد، شاهد، شاهد14

طبقه همکف ,
4 اتاقه ,
اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 71

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)