رهن و اجاره دفتر کار مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره دفتر کار مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره دفتر کار مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#242479

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
مشهد، الهیه، الهیه یک

طبقه 1 ,
نوساز ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264273

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی23

طبقه زیرزمین ,
29 سال ساخت ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264194

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، معلم، معلم 42و44

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264192

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز39

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
رهن :8 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264184

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، بلوار معلم، معلم

طبقه همکف ,
8 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#264125

رهن و اجاره دفتر کار 44 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین28/7

طبقه 1 ,
7 سال ساخت ,
رهن :25 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263646

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، بلوار دانشجو، بین چهارراه دانشجو وقائم مقام

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263617

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز39 پشت کیان سنتر2

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
4 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263524

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی70

طبقه 1 و 2 و 3 ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263433

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، بلوار امامت، بین25و27

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263420

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، معلم، بین42و44

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#262801

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، معلم، نبش معلم 16

طبقه 6 ,
1 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :90 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#257666

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
مشهد، معلم، معلم 50

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#263411

رهن و اجاره دفتر کار 300 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه16

طبقه همکف ,
10 سال ساخت ,
رهن :300 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263408

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، شهرک غرب، شاهد 50

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
24 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263407

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، شهرک غرب، یوسفی 33

طبقه 1 و 2 ,
1 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263383

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، شهرک غرب، فلاحی 22

طبقه زیرزمین ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262813

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، بین حاشیه رهایی شرقی و بین رهایی1

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
16 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262770

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، معلم، بین معلم 8 و 10،

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262743

رهن و اجاره دفتر کار 300 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه16،

طبقه زیرزمین ,
18 سال ساخت ,
رهن :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262670

رهن و اجاره دفتر کار 50 متری
مشهد، شهرک غرب، بین ازادی 58و60

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#262652

رهن و اجاره دفتر کار 95 متری
مشهد، شهرک غرب، شاهد 59و61

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)