رهن و اجاره دفتر کار مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره دفتر کار مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره دفتر کار مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214273

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، احمدآباد، طالقانی

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214260

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، شهرک غرب، حاشیه رضاشهر

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#213334

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه7

طبقه زیرزمین ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :200 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#206316

رهن و اجاره دفتر کار 150 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#192289

رهن و اجاره دفتر کار 250 متری
مشهد، رضاشهر، کلانتری

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213536

رهن و اجاره دفتر کار 64 متری
مشهد، بلوار پیروزی، چهارچشمه

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213498

رهن و اجاره دفتر کار 73 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر شمالي 6

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
رهن :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213083

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت37

طبقه زیرزمین ,
9 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213245

رهن و اجاره دفتر کار 37 متری
مشهد، معلم، معلم

طبقه 3 ,
1 اتاقه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213240

رهن و اجاره دفتر کار 110 متری
مشهد، معلم، بين معلم 42و44

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213239

رهن و اجاره دفتر کار 110 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، بين معلم 42و44

طبقه همکف ,
3 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213176

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، بلوار سجاد، بين چهارراه بهار وبانک ملي

طبقه 2 ,
2 اتاقه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213133

رهن و اجاره دفتر کار 95 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بین پیروزی30 و مبدان حر

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213108

رهن و اجاره دفتر کار 95 متری
مشهد، کوثر شمالی، كوثر2

طبقه 3 ,
2 اتاقه ,
2 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213103

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی22

طبقه زیرزمین ,
نوساز ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :500 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213100

رهن و اجاره دفتر کار 41 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین17و19

طبقه زیرزمین ,
8 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213099

رهن و اجاره دفتر کار 75 متری
مشهد، سناباد، پنج راه سناباد

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213071

رهن و اجاره دفتر کار 240 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، حاشیه

طبقه 1 و 2 ,
4 اتاقه ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :4.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212824

رهن و اجاره دفتر کار 70 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی46

طبقه زیرزمین و 1 ,
1 اتاقه ,
15 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#203958

رهن و اجاره دفتر کار 40 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی6

طبقه همکف ,
8 سال ساخت ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#212990

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، معلم، بين معلم50و52

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212988

رهن و اجاره دفتر کار 80 متری
مشهد، معلم، بين معلم50و52

طبقه زیرزمین ,
1 اتاقه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212876

رهن و اجاره دفتر کار 84 متری
مشهد، بلوار خاقانی، تقاطع رضوی خاقانی

طبقه 2 ,
1 اتاقه ,
نوساز ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212843

رهن و اجاره دفتر کار 37 متری
مشهد، معلم، بين معلم 50و52

طبقه 3 ,
1 اتاقه ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212762

رهن و اجاره دفتر کار 280 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بین فرهنگ 43 و 45

طبقه 1 و 2 ,
6 اتاقه ,
20 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212761

رهن و اجاره دفتر کار 225 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 54

طبقه 1 و 2 ,
2 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212593

رهن و اجاره دفتر کار 130 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان24

طبقه 1 و 2 و 3 ,
6 اتاقه ,
12 سال ساخت ,
رهن :260 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 18

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)