رهن و اجاره مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213648

رهن و اجاره آپارتمان 82 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 58

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214230

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، معلم، معلم 57

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :20 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214004

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، احمدآباد، رضا

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213860

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، فاطمیه

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213647

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، قاسم آباد، دکتر خسابی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
رهن :37 میلیون تومان | اجاره :30 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214299

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، احمدآباد، ابوذر غفاری4

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214298

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، احمدآباد، ابوذر غفاری 4

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214294

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف23

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214284

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، احمدآباد، رضا31

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214273

رهن و اجاره دفتر کار 55 متری
مشهد، احمدآباد، طالقانی

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
25 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214260

رهن و اجاره دفتر کار 100 متری
مشهد، شهرک غرب، حاشیه رضاشهر

طبقه همکف ,
2 اتاقه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214245

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، ایثارگران، ایثارگران16

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214229

رهن و اجاره مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، چهارطبقه، امام خمینی خیابان جنت

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :10 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214008

رهن و اجاره خانه ویلایی 405 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، حاشیه وکیل آباد

1 طبقه ,
7 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214001

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، فرهاد، فرهاد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213096

رهن و اجاره آپارتمان 72 متری
مشهد، بلوار فکوری، ویلا3

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :760 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#211600

رهن و اجاره خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، اوایل

2 طبقه ,
3 خوابه ,
رهن :250 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#209780

رهن و اجاره مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد8

3 متر طول بر ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214145

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 25 بن بست دوم

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
17 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213844

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 22

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :28 میلیون تومان | اجاره :50 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213639

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، شهرک غرب، فلاحی 38

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :55 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214161

رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214159

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214148

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، بعد از فرهنگ24

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214142

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار شهید کریمی، کریمی10

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
27 سال ساخت ,
رهن :1 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213385

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 194

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)