رهن و اجاره مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
فــوری
#221248

رهن و اجاره دفتر کار 45 متری
مشهد، بلوار خیام، خیام جنوبی 30

طبقه همکف ,
1 اتاقه ,
10 سال ساخت ,
رهن :14 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
بروز
#226089

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی36

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/10
#210477

رهن و اجاره آپارتمان 104 متری
مشهد، سناباد، سناباد ۱۵، طاهری ۱۴

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
22 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/10
#226090

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی36

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :600 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/10
#225720

رهن و اجاره آپارتمان 93 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه 27

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224941

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :7 میلیون تومان | اجاره :650 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224894

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار پیروزی، اقبال 22

طبقه 2 ,
1 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223695

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 20بعداز4راه اول

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223035

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 31

1 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#223022

رهن و اجاره دفتر کار 60 متری
مشهد، قاسم آباد، ابتدای دکتر حسابی

طبقه 1 ,
1 اتاقه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#221346

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، سرو4

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#216869

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، چهارراه شهدا، ایت الله بهجت

18 واحدی ,
زمین 250 متری ,
رهن :250 میلیون تومان | اجاره :250 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#215232

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 59

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#135584

رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار شريعتي

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
9 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#134871

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، قاسم آباد، بلوار انديشه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226077

رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، سجادیه، سجادیه32

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
رهن :29 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226075

رهن و اجاره دفتر کار 110 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی

طبقه 1 ,
2 اتاقه ,
1 سال ساخت ,
رهن :60 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226048

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه 11

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
8 سال ساخت ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226045

رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، ایرج 38

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226044

رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 50

2 طبقه ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226039

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، نوفل لوشاتو، نوقل 4

طبقه 1 و 2 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226038

رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، روبه روی هاشمیه 57

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :70 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#226029

رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 32

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 194

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

مشاورین مسکن پارسیان
091175XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک بهزاد منصوری,

دفتر فنی مهندسی و کارشناسی املاک آموت
091531XXXXX(نمایش کامل)