رهن و اجاره مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#189192

رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، فدائیان اسلام، فدائیان اسلام 21

2 طبقه ,
1 خوابه ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#187071

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، حاشیه یاس

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :150 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#186425

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، چهارراه صیاد

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
2 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :800 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#176335

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189210

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189209

رهن و اجاره مغازه و تجاری 15 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، حاشیه فرهنگ

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189204

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، سیدمرتضی 11

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :35 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189203

رهن و اجاره آپارتمان 78 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال 43

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189202

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

4 متر طول بر ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :450 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189191

رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال16

طبقه 5 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189172

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش اموز 35

طبقه 4 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :12 میلیون تومان | اجاره :1.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189165

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه

مجوز تجاری دائم ,
3.3 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189157

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189156

رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد4

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189153

رهن و اجاره آپارتمان 103 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189143

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد51

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :1.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189139

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حاشیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189132

رهن و اجاره آپارتمان 175 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 16

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :130 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189123

رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار امامت، بلوار بین امامت 29و31

طبقه 1 ,
1 خوابه ,
15 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188929

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار آموزگار، مقابل آموزگار56

طبقه 6 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
رهن :100 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188928

رهن و اجاره آپارتمان 210 متری
مشهد، بلوار سجاد، حامد شمالی

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188926

رهن و اجاره مغازه و تجاری 120 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکيل آباد 10

مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188925

رهن و اجاره مغازه و تجاری 60 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، نبش وکيل آباد 10

مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :7 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188924

رهن و اجاره خانه ویلایی 130 متری
مشهد، فرهاد، فرهاد 11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
رهن :45 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188167

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 30 مجتمع فرهنگیان

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
10 سال ساخت ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188112

رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
مشهد، رضا ( احمدآباد )، رضا

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
رهن :75 میلیون تومان | اجاره :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#187525

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
مشهد، بلوار هنرور، هنرور

مجوز تجاری دائم ,
9 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#187501

رهن و اجاره خانه ویلایی 98 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، یاس2

2 طبقه ,
1 خوابه ,
12 سال ساخت ,
رهن :6 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 1219

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)