رهن و اجاره مغازه و تجاری رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مغازه و تجاری رشت
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مغازه و تجاری رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#170108

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
رشت، بلوار نماز، بین گلباغ و شهرک بهشتی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/09
#171074

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
رشت، گلسار، بلوار نماز

مجوز تجاری دائم ,
3.5 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/08
#139286

رهن و اجاره مغازه و تجاری 45 متری
رشت، بلوار دیلمان، براصلی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/02
#136920

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
رشت، سبزه میدان، علم الهدی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/23
#135956

رهن و اجاره مغازه و تجاری 140 متری
رشت، میدان فرزانه، به سمت انزلی

رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/20
#103870

رهن و اجاره مغازه و تجاری 16 متری
رشت، بازار، پاساژ بزرگ گیلان(پله برقی)

مجوز تجاری دائم ,
رهن :9 میلیون تومان | اجاره :850 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/08/27
#85459

رهن و اجاره مغازه و تجاری 460 متری
رشت، گلسار، بلوار توحید

مجوز تجاری دائم ,
10 متر طول بر ,
رهن :350 میلیون تومان | اجاره :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/05/17
#68094

رهن و اجاره مغازه و تجاری 80 متری
رشت، بلوار معلم، جنب استانداری

مجوز تجاری دائم ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#68092

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
رشت، بلوار معلم، جنب استانداری

مجوز تجاری دائم ,
8 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#67438

رهن و اجاره مغازه و تجاری 24 متری
رشت، سعدی، کوچه یوسف زاه

رهن :8 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#67437

رهن و اجاره مغازه و تجاری 30 متری
رشت، گلسار، بلوار استاد معین

مجوز تجاری دائم ,
4 متر طول بر ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :350 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#58492

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
رشت، بلوار قلی پور، روبروی بیمارستان پارس

مجوز تجاری دائم ,
3 متر طول بر ,
رهن :4 میلیون تومان | اجاره :300 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/02/19
#52218

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
رشت، سعدی، کوی فلاحتی

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :250 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/01/24
#42631

رهن و اجاره مغازه و تجاری 28 متری
رشت، طالقانی، بیستون

3 متر طول بر ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
#41536

رهن و اجاره مغازه و تجاری 26 متری
رشت، سعدی، کوچه نان فانتزی

رهن :8 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/10
#39873

رهن و اجاره مغازه و تجاری 23 متری
رشت، بلوار امام خمینی، جنب بازار

رهن :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/05/30
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات