ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره مغازه و تجاری مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214395

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد

رهن :20 میلیون تومان | اجاره :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#214385

رهن و اجاره مغازه و تجاری 200 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

رهن :50 میلیون تومان | اجاره :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#209780

رهن و اجاره مغازه و تجاری 22 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد8

3 متر طول بر ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214172

رهن و اجاره مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز

رهن :5 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#214159

رهن و اجاره مغازه و تجاری 21 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213935

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان13

مجوز تجاری دائم ,
5 متر طول بر ,
رهن :3 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#211806

رهن و اجاره مغازه و تجاری 32 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 22

مجوز تجاری دائم ,
8 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :2.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213840

رهن و اجاره مغازه و تجاری 180 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، اقبال لاهورى

مجوز تجاری دائم ,
رهن :100 میلیون تومان | اجاره :8 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213839

رهن و اجاره مغازه و تجاری 200 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، هفت تير

مجوز تجاری دائم ,
رهن :200 میلیون تومان | اجاره :40 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213838

رهن و اجاره مغازه و تجاری 250 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وكيل آباد

مجوز تجاری دائم ,
رهن :150 میلیون تومان | اجاره :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213828

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213708

رهن و اجاره مغازه و تجاری 700 متری
مشهد، سناباد، سه راه ادبیات

مجوز تجاری دائم ,
اجاره :35 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213706

رهن و اجاره مغازه و تجاری 240 متری
مشهد، احمدآباد، ملاصدرا

مجوز تجاری دائم ,
رهن :200 میلیون تومان | اجاره :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#213602

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 85

مجوز تجاری دائم ,
8 متر طول بر ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213585

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، چهارراه دانش اموز

مجوز تجاری دائم ,
6 متر طول بر ,
رهن :20 میلیون تومان | اجاره :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213574

رهن و اجاره مغازه و تجاری 20 متری
مشهد، خیابان صدف، خیابان صدف

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :1.050 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213550

رهن و اجاره مغازه و تجاری 14 متری
مشهد، بلوار امامیه، امامیه49و47

نوساز ,
مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :550 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213489

رهن و اجاره مغازه و تجاری 220 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، نبش هاشميه 57

مجوز تجاری دائم ,
اجاره :20 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213488

رهن و اجاره مغازه و تجاری 120 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، نبش سيدرضي 23

رهن :80 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213487

رهن و اجاره مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، بلوار خیام، چهارراه بزرگمهرپاساژسجاد

مجوز تجاری دائم ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213446

رهن و اجاره مغازه و تجاری 50 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز

مجوز تجاری دائم ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213435

رهن و اجاره مغازه و تجاری 127 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، دور ميدان سيدرضي

مجوز تجاری دائم ,
رهن :30 میلیون تومان | اجاره :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213431

رهن و اجاره مغازه و تجاری 42 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 85

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213426

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، بلوار امامت، بلوار امامت34

مجوز تجاری دائم ,
رهن :40 میلیون تومان | اجاره :5.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213236

رهن و اجاره مغازه و تجاری 18 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر شمالي39

مجوز تجاری دائم ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :400 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213235

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بين پيروزي19 و 21

مجوز تجاری دائم ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213228

رهن و اجاره مغازه و تجاری 25 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، انتهای صياد 27

مجوز تجاری دائم ,
رهن :2 میلیون تومان | اجاره :700 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 27

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)