رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
 • 0
 • 1,000,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • 6,000,000
 • 7,000,000
 • 8,000,000
 • 9,000,000
 • 10,000,000
 • 15,000,000
 • 20,000,000
 • 25,000,000
 • 30,000,000
 • 40,000,000
 • 50,000,000
 • 75,000,000
 • 100,000,000
 • +100,000,000
-
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
 • 0
 • 50,000
 • 100,000
 • 150,000
 • 200,000
 • 250,000
 • 300,000
 • 350,000
 • 400,000
 • 450,000
 • 500,000
 • 600,000
 • 700,000
 • 800,000
 • 900,000
 • 1,000,000
 • 1,100,000
 • 1,200,000
 • 1,300,000
 • 1,400,000
 • 1,500,000
 • 2,000,000
 • 3,000,000
 • 4,000,000
 • 5,000,000
 • +5,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#213863

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 390 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام5

9 واحدی ,
زمین 200 متری ,
رهن :5 میلیون تومان | اجاره :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213712

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 450 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام9 مسجد رانندگان

10 واحدی ,
زمین 200 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :105 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/27
#212738

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 200 متری
مشهد، وکیل اباد، وکیل اباد

2 واحدی ,
رهن :200 هزار تومان | اجاره :200 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212675

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 110 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 9

7 واحدی ,
زمین 170 متری ,
اجاره :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#212667

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 950 متری
مشهد، آیت الله بهجت، بهجت 8

17 واحدی ,
زمین 180 متری ,
اجاره :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/23
#211226

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 390 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، عنصری شرقی 4

7 واحدی ,
رهن :110 میلیون تومان | اجاره :30 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/19
#209092

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، آیت الله بهجت، بهجت 2

30 واحدی ,
زمین 300 متری ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/14
#208471

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، بازار سرشور، خسروی نو

10 واحدی ,
زمین 110 متری ,
رهن :15 میلیون تومان | اجاره :115 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
#207557

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1700 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، نزدیک به حرم مطهر

24 واحدی ,
زمین 300 متری ,
اجاره :35 هزار تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
#206453

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 4150 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، فلکه آب

80 واحدی ,
زمین 625 متری ,
رهن :6 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/08
#204580

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1170 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 34

12 واحدی ,
زمین 257 متری ,
رهن :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203486

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 42

20 واحدی ,
زمین 250 متری ,
رهن :50 میلیون تومان | اجاره :250 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#200669

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 2300 متری
مشهد، امام خمینی، عدل خمینی

39 واحدی ,
زمین 550 متری ,
اجاره :500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/24
#200041

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 300 متری
مشهد، بازار سرشور، سرشور4

16 واحدی ,
زمین 135 متری ,
رهن :10 میلیون تومان | اجاره :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/14
#196149

رهن و اجاره هتل و هتل آپارتمان 1140 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 36

8 واحدی ,
زمین 255 متری ,
اجاره :180 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/13
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)