معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار دلاوران - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار دلاوران
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار دلاوران

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
#189470

فروش خانه ویلایی 137 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، خاقانی 37

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/30
#178519

فروش خانه ویلایی 112 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، حق شناس10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان | متری :2.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/04
#178458

فروش خانه ویلایی 112 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، حق شناس10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :340 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/20
#163847

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری 59 - قائمی 18

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/23
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/19
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/12
#156693

فروش خانه ویلایی 253 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، قائمي ١٦

3 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/23
#85023

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، 11 متر طول بر - پیروزی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/13
#140801

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، سرافراز 20

1 طبقه ,
2 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/08
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/21
#134920

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، میدان سلمان

1 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/13
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/12
#130864

معاوضه خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، خاقانی 33- پلاک 16

2 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/03/19
#127825

فروش خانه ویلایی 190 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، سرافرازان 18

2 طبقه ,
4 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :625 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/30
#126607

فروش خانه ویلایی 135 متری
مشهد بلوار دلاوران، نخل

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :270 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/25
#123168

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، پایداری

1 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :465 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/02/05
#119431

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، بین رهایی 5 و 7

2 طبقه ,
2 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/12/22
#116401

فروش خانه ویلایی 113 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، حق شناس 10

2 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :390 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/12/01
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار دلاوران

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

املاک پدیده
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا بحرینی,

املاک بحرینی
091541XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین نجف زاده,

گروه مشاورین املاک بام شهر
093681XXXXX(نمایش کامل)