معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار دلاوران - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار دلاوران
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار دلاوران

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#253450

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری59

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/23
#253166

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری59

1 طبقه ,
2 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :400 میلیون تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/22
#238479

فروش خانه ویلایی 355 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، دلاوران13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :887.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#238088

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#236924

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/02
#234947

فروش خانه ویلایی 355 متری
مشهد بلوار دلاوران، دلاوران13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :887.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/02
#236926

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری 62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#220541

معاوضه خانه ویلایی 264 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، فکوری پنج / شهرستانی پنج

2 طبقه ,
5 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/21
#217064

فروش خانه ویلایی 185 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، سرافراز 13

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/06
#205715

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد بلوار دلاوران، فکوري 72

3 طبقه ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#197301

فروش خانه ویلایی 417 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، سرافراز 25 - نیاوران 22

3 طبقه ,
7 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/16
#192805

فروش خانه ویلایی 137 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، خاقانی 37

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/07
#190395

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار دلاوران، نبش رازی 1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار دلاوران

goldenمشاور املاک محمد محمدی شاه وردی,

کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
091518XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک اسماعیل رهبری,

املاک سراسری آپادانا
091599XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمیدرضا براتی مشهدی,

املاک براتی
091564XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک شایان تیمورپور,

مسکن شایان
091551XXXXX(نمایش کامل)