معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187222

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 44- فکوری 43

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/21
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#181356

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین هاشمیه 55 و هنرستان 40

3 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :117.600 میلیارد تومان | متری :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/09
#178519

فروش خانه ویلایی 112 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، حق شناس10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان | متری :2.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/04
#178458

فروش خانه ویلایی 112 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، حق شناس10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :340 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/04
#177392

فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری 79

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :950 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/30
#176783

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، بین رهایی 5 و 7

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :830 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/28
#175090

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 40

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/23
#169091

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 14

2 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/29
#166863

فروش خانه ویلایی 152 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 42 - رادان 8

1 طبقه ,
4 خوابه ,
7 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/20
#164910

فروش خانه ویلایی 150 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 34

3 طبقه ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/12
#164082

فروش خانه ویلایی 220 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، نبش کوثر جنوبی 22

2 طبقه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/09
#163847

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری 59 - قائمی 18

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/08
#161456

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 5/3

2 طبقه ,
4 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/26
#161220

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، بین رهایی 5 و 7

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :830 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/26
#161143

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 44

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :660 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/25
#160593

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، بین رهایی 5 و 7

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :830 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/23
#160260

فروش خانه ویلایی 220 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، کوثر جنوبی 22

2 طبقه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/21
#160124

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، بین رهایی 5 و 7

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :830 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/20
#160068

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد بلوار سرافرازان، رهایی 5/3

2 طبقه ,
4 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/20
#159954

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، بین رهایی 5 و 7

2 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :830 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/19
#158395

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 20

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :490 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/12
#156693

فروش خانه ویلایی 253 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، قائمي ١٦

3 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/07/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/23
#85023

فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، 11 متر طول بر - پیروزی

1 طبقه ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/13
#150054

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نبش رازی 1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/06/13
#140801

فروش خانه ویلایی 207 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 20

1 طبقه ,
2 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :480 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/08
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)