معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار سرافرازان

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#227428

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، میدان حر

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان | متری :85 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#248461

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری 42

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/14
#244300

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری 42

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/12
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/07
#240389

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :4.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/04
#238479

فروش خانه ویلایی 355 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :887.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#238088

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#237439

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 34،

1 طبقه ,
3 خوابه ,
21 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :410 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/03
#236924

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/02
#234947

فروش خانه ویلایی 355 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، دلاوران13

2 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :887.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/02
#236926

فروش خانه ویلایی 173 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری 62

1 طبقه ,
2 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :605.500 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/01
#220541

معاوضه خانه ویلایی 264 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوری پنج / شهرستانی پنج

2 طبقه ,
5 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :1.100 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/12
#227459

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/11
#226606

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
18 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :4.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/21
#217064

فروش خانه ویلایی 185 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 13

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/06
#205715

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، فکوري 72

3 طبقه ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#198208

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، پیروزی36و38

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/19
#197890

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 3

1 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/17
#197301

فروش خانه ویلایی 417 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافراز 25 - نیاوران 22

3 طبقه ,
7 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190395

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، نبش رازی 1

2 طبقه ,
4 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190162

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار سرافرازان، سرافرازان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#187222

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، هاشمیه 44- فکوری 43

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#181356

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار سرافرازان، بین هاشمیه 55 و هنرستان 40

3 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :117.600 میلیارد تومان | متری :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/09
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 2

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار سرافرازان

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جلال نوروزی,

گروه مشاورین املاک آرین
091552XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی اصغر بهمنی زاده,

ونوس
093051XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مهدی سلمانی رهنی,

املاک البرز
091506XXXXX(نمایش کامل)