معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#204693

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه ویلا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204570

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 33

3 طبقه ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204461

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه55

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :2.140 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204423

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن16

2 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.560 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#203413

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه صیاد

2 طبقه ,
8 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/23
#199307

فروش خانه ویلایی 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد65

1 طبقه ,
1 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/20
#199216

فروش خانه ویلایی 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد65

1 طبقه ,
1 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/20
#198208

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی36و38

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/19
#188324

فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/16
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/11
#193912

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ویلا 9

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.440 میلیارد تومان | متری :2.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/09
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/09
#192813

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد28

1 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.380 میلیارد تومان | متری :2.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/07
#192805

فروش خانه ویلایی 137 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، خاقانی 37

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :370 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/04
#190754

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، شهر آرا6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190238

فروش خانه ویلایی 150 متری
مشهد بلوار فکوری، فکوری 11

1 طبقه ,
1 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
#190162

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافرازان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/02
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک آقای بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)