معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#205801

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 33

3 طبقه ,
8 خوابه ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/07
#205772

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، 6 متری نسترن

1 طبقه ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#203413

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه صیاد

2 طبقه ,
8 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#204693

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه ویلا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213589

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال 21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#171440

معاوضه خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 10

2 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212281

فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن 35

2 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.440 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211530

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
#210939

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#209945

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ويلا15،

3 طبقه ,
7 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#208725

فروش خانه ویلایی 1000 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن 10

2 طبقه ,
6 خوابه ,
کل :5 میلیون تومان | متری :100 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
#207684

فروش خانه ویلایی 485 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تير19

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
#207277

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال23

1 طبقه ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :8.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/09
#207121

فروش خانه ویلایی 441 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تير31/4

1 طبقه ,
4 خوابه ,
29 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/09
#204461

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هاشمیه55

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :2.140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
#204423

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن16

2 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
#177644

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 13

1 طبقه ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/06
#205715

فروش خانه ویلایی 50 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، فکوري 72

3 طبقه ,
کل :300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/05
#204570

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هنرستان 33

3 طبقه ,
3 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :3 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/24
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/23
#199307

فروش خانه ویلایی 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد65

1 طبقه ,
1 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/20
#199216

فروش خانه ویلایی 75 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، صیاد65

1 طبقه ,
1 خوابه ,
22 سال ساخت ,
کل :75 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/20
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 5

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مسکن بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)