معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار فکوری

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/06
#224817

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224283

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6،

1 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223212

فروش خانه ویلایی 275 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن18

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222472

فروش خانه ویلایی 117 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن16

3 طبقه ,
5 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/21
#217064

فروش خانه ویلایی 185 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 13

1 طبقه ,
2 خوابه ,
17 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/15
#215746

فروش خانه ویلایی 460 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تير19

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :2.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/15
#214755

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، پیروزی 60

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/09
#203413

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، حاشیه صیاد

2 طبقه ,
8 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#213589

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، اقبال 21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#171440

معاوضه خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، سرافراز 10

2 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212281

فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، لادن 35

2 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.440 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211530

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
#210939

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#209945

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، ويلا15،

3 طبقه ,
7 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
#207684

فروش خانه ویلایی 485 متری
مشهد محدوده بلوار فکوری، هفت تير19

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 5

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار فکوری

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد بیداری,

گروه مشاورین مسکن بیداری
091530XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ابولفضل محبی,

املاک محبی
091055XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک جاسم هوشیار,

املاک هوشیار
091500XXXXX(نمایش کامل)