معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#126613

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، دهخدا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/09
#224817

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/05
#224283

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسي6،

1 طبقه ,
2 خوابه ,
6 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/04
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#223212

فروش خانه ویلایی 275 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن18

1 طبقه ,
3 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/02/02
#222472

فروش خانه ویلایی 117 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن16

3 طبقه ,
5 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/31
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#220553

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان23

1 طبقه ,
2 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :945 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
#132726

فروش خانه ویلایی 260 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه 30

2 طبقه ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :1.300 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/15
#215746

فروش خانه ویلایی 460 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هفت تير19

2 طبقه ,
4 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :2.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/15
#214755

فروش خانه ویلایی 120 متری
مشهد بلوار پیروزی، پیروزی 60

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/09
#213589

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، اقبال 21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#171440

معاوضه خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز 10

2 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212281

فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 35

2 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.440 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211976

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد5

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211703

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد5

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211530

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار پیروزی

goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک خانی
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسام لرد,

مسکن هورا
091565XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علی غلامپور,

مسکن غلامپور
091531XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
099040XXXXX(نمایش کامل)