معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#205781

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار پیروزی، پیروزی 34

2 طبقه ,
3 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#205801

فروش خانه ویلایی 317 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان 33

3 طبقه ,
8 خوابه ,
کل :3 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#205772

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، 6 متری نسترن

1 طبقه ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#204693

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، حاشیه ویلا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/30
#126613

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، دهخدا

1 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.050 میلیارد تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/28
#213589

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، اقبال 21

1 طبقه ,
2 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :900 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#171440

معاوضه خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز 10

2 طبقه ,
4 خوابه ,
کل :700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/24
#212281

فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 35

2 طبقه ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :1.440 میلیارد تومان | متری :6 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211976

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد5

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/22
#211703

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صیاد5

3 طبقه ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :8 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/21
#211530

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210939

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسي6

1 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/18
#210422

فروش خانه ویلایی 126 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن21/7

1 طبقه ,
1 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :230 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#209945

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار پیروزی، ويلا15،

3 طبقه ,
7 خوابه ,
11 سال ساخت ,
کل :1.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/17
#208637

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، كوثرجنوبی3

1 طبقه ,
3 خوابه ,
28 سال ساخت ,
کل :875 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/12
#208215

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن12

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
#208205

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، كوثرجنوبی3

1 طبقه ,
3 خوابه ,
28 سال ساخت ,
کل :875 میلیون تومان | متری :3.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/11
#207684

فروش خانه ویلایی 485 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هفت تير19

2 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.700 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/10
#207277

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، اقبال23

1 طبقه ,
2 خوابه ,
12 سال ساخت ,
کل :8.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/09
#204461

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه55

3 طبقه ,
6 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :750 میلیون تومان | متری :2.140 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
#204423

فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن16

2 طبقه ,
2 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :320 میلیون تومان | متری :2.560 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/07
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 4

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار پیروزی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک فرید تهرانی,

مسکن عابدزاده
091500XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید جلیلی,

مسکن توحید
091570XXXXX(نمایش کامل)