معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی
در حال جستجو ...

معاوضه خانه ویلایی مشهد بلوار پیروزی

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#189314

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد بلوار پیروزی، پیروزی 15/1

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/29
#188733

فروش خانه ویلایی 525 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 15

2 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :15.800 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#178804

فروش خانه ویلایی 284 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، خاقانی11

2 طبقه ,
2 خوابه ,
کل :1.100 میلیارد تومان | متری :3.870 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/28
#188427

فروش خانه ویلایی 525 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 15

2 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.580 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#188324

فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن34

1 طبقه ,
3 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/27
#187359

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#186752

فروش خانه ویلایی 310 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، برونسی

1 طبقه ,
2 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.240 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
#178913

فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، سرافراز14

1 طبقه ,
1 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/22
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/20
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/16
#183108

فروش خانه ویلایی 271 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هنرستان31

1 طبقه ,
4 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :1.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#182286

فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، ویلا9

1 طبقه ,
3 خوابه ,
10 سال ساخت ,
کل :1.800 میلیارد تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/15
#182233

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صارمی 38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/12
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/11
#181467

فروش خانه ویلایی 270 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، صارمی 38

1 طبقه ,
3 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :720 میلیون تومان | متری :2.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/11
#181356

فروش خانه ویلایی 168 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، بین هاشمیه 55 و هنرستان 40

3 طبقه ,
2 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :117.600 میلیارد تومان | متری :700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/09
#181328

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، لادن 35

2 طبقه ,
2 خوابه ,
15 سال ساخت ,
کل :680 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/09
#179634

فروش خانه ویلایی 280 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، هاشمیه 28

1 طبقه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.260 میلیارد تومان | متری :4.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/06
#178519

فروش خانه ویلایی 112 متری
مشهد بلوار پیروزی، حق شناس10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :380 میلیون تومان | متری :2.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/04
#178458

فروش خانه ویلایی 112 متری
مشهد بلوار پیروزی، حق شناس10

2 طبقه ,
2 خوابه ,
14 سال ساخت ,
کل :340 میلیون تومان | متری :2.150 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/04
#178191

فروش خانه ویلایی 210 متری
مشهد محدوده بلوار پیروزی، شهید خضرایی منش

3 طبقه ,
5 خوابه ,
13 سال ساخت ,
کل :800 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/02
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/10/01
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/30
#157944

فروش خانه ویلایی 435 متری
مشهد بلوار پیروزی، حاشیه بین لادن و صیاد

1 طبقه ,
3 خوابه ,
25 سال ساخت ,
کل :2.200 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/30
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/09/23
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 10

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص بلوار پیروزی

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حمید جهان,

مسکن ایرانیان
093537XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمدرضا صادقی,

آژانس مسکن 2000
091531XXXXX(نمایش کامل)