معاوضه مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه مشهد
در حال جستجو ...

معاوضه مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#262671

فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، نوفل لوشاتو، خ 2/1

3 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :1.420 میلیارد تومان | متری :4.670 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#208119

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، روبروی گلمکان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#60682

فروش زمین 112 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 9

شمالی ,
کل :375 میلیون تومان | متری :3.300 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264581

فروش زمین 900 متری
مشهد، بزرگراه آزادی، آزادی 132

تراکم زیاد ,
شمالی ,
کل :360 میلیون تومان | متری :400 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264535

فروش زمین 500 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

تراکم زیاد ,
غربی ,
کل :5.200 میلیارد تومان | متری :10.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#264445

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار امیریه، امیریه3

طبقه 1 و 3 ,
2 خوابه ,
نوساز ,
کل :150 میلیون تومان | متری :1.660 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#224520

فروش آپارتمان 122 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار37

طبقه 9 ,
3 خوابه ,
نوساز ,
کل :360 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#229743

فروش آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 7

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
20 سال ساخت ,
کل :600 میلیون تومان | متری :3 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#189135

فروش هتل و هتل آپارتمان 5000 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، هفده شهریور

80 واحدی ,
زمین 1000 متری ,
کل :26 میلیارد تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#161242

فروش آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

طبقه زیرزمین و همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
10 خوابه ,
نوساز ,
کل :15.500 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#42278

فروش هتل و هتل آپارتمان 4410 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

50 واحدی ,
زمین 535 متری ,
کل :55 میلیارد تومان | متری :12.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264416

فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن2و4

1 طبقه ,
3 خوابه ,
26 سال ساخت ,
کل :1.020 میلیارد تومان | متری :4 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264400

معاوضه آپارتمان 60 متری
مشهد، بزرگراه آزادی، آزادی 95- حشمتی2

طبقه 4 ,
1 خوابه ,
نوساز ,
کل :60 میلیون تومان | متری :1 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264396

معاوضه خانه ویلایی 288 متری
مشهد، میدان شهدا، حاشیه میدان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :4.300 میلیارد تومان | متری :15 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#208514

فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، بلوار میثاق 8

طبقه 2 و 3 ,
2 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#263548

فروش آپارتمان 350 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه14

طبقه 9 ,
4 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :2.600 میلیارد تومان | متری :7.420 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#262483

فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه 43 غلامی 10

طبقه 3 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :166.250 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#258152

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد، جاده شاندیز، جاده شاندیز ویرانی

طبقه 3 و 4 و 2 و 1 ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :27 میلیون تومان | متری :500 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#186499

فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز13

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
2 سال ساخت ,
کل :250 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#110991

فروش هتل و هتل آپارتمان 1550 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

30 واحدی ,
زمین 335 متری ,
کل :14 میلیارد تومان | متری :8.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#46909

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

60 واحدی ,
زمین 600 متری ,
کل :50 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#46591

فروش هتل و هتل آپارتمان 1350 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، هویزه

20 واحدی ,
زمین 360 متری ,
کل :10 میلیارد تومان | متری :8.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 80

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)