معاوضه مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
معاوضه مشهد
در حال جستجو ...

معاوضه مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214257

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی81

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :390.450 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214252

فروش مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، سپاد، بلوار بهارستان

,
مجوز تجاری دائم ,
کل :125 میلیون تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214226

فروش آپارتمان 137 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی81

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
4 سال ساخت ,
کل :390.450 میلیون تومان | متری :2.850 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#201104

فروش باغ و ویلا 640 متری
مشهد، جاده سنتو، چهارفصل

1 طبقه ,
1 خوابه ,
3 سال ساخت ,
کل :220 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#83962

فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار منتظری، ناصرخسرو

3 طبقه ,
7 خوابه ,
30 سال ساخت ,
کل :3.500 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214258

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :48 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214256

فروش آپارتمان 220 متری
مشهد، خین عرب، امام رضا18

طبقه 1 و 2 و 3 ,
1 خوابه ,
5 سال ساخت ,
کل :338 میلیون تومان | متری :750 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214249

فروش مغازه و تجاری 19 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، گلشن ۱

,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :608 میلیون تومان | متری :32 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214238

فروش آپارتمان 89 متری
مشهد، بلوار پیروزی، بین صیاد و لادن - حافظیه

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :231.400 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#214175

فروش آپارتمان 55 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی

طبقه همکف ,
1 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :48 میلیون تومان | متری :900 هزار تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#211272

فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار هنرستان، هنرستان 23

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
1 سال ساخت ,
کل :850 میلیون تومان | متری :5 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#205772

فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، ویلا، 6 متری نسترن

1 طبقه ,
3 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :530 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#203413

فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حاشیه صیاد

2 طبقه ,
8 خوابه ,
16 سال ساخت ,
کل :2 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#201228

فروش مغازه و تجاری 23 متری
مشهد، شهرک غرب، چهارراه مخابرات

سرقفلی ,
4 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :750 میلیون تومان | متری :33 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#201107

فروش مغازه و تجاری 56 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی

ملکی ,
6 متر طول بر ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :470 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
#196816

فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 3

3 طبقه ,
9 خوابه ,
19 سال ساخت ,
کل :1.450 میلیارد تومان | متری :5.690 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/06
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#213895

فروش مغازه و تجاری 17 متری
مشهد، سپاد، بلوار بهارستان

سرقفلی ,
مجوز تجاری دائم ,
کل :125 میلیون تومان | متری :16 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#208119

فروش باغ و ویلا 3000 متری
مشهد، جاده قوچان، روبه روی گلمکان

2 طبقه ,
4 خوابه ,
نوساز ,
کل :1 میلیارد تومان | متری :350 هزار تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#161242

فروش آپارتمان 3000 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

طبقه زیرزمین و همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
10 خوابه ,
نوساز ,
کل :15.500 میلیارد تومان | متری :5.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
#46909

فروش هتل و هتل آپارتمان 4200 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا

60 واحدی ,
زمین 600 متری ,
کل :70 میلیارد تومان | متری :16 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/05
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 73

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)