پیش خرید آپارتمان رشت - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
پیش خرید آپارتمان رشت
در حال جستجو ...

پیش خرید آپارتمان رشت

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#165616

پیش فروش آپارتمان 80 متری
رشت، رشتیان، کوچه 18

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :144 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#165599

پیش فروش آپارتمان 110 متری
رشت، بلوار دیلمان، میرابوالقاسمی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :275 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/08/15
#144838

پیش فروش آپارتمان 171 متری
رشت، گلسار، خیابان92

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
کل :2.400 میلیارد تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/23
#143970

پیش فروش آپارتمان 160 متری
رشت، بلوار دیلمان، بلوار امام علی

طبقه 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
کل :493 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/20
#142794

پیش فروش آپارتمان 140 متری
رشت، منظریه، دو طرف راه دارد

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
کل :750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/16
#142245

پیش فروش آپارتمان 125 متری
رشت، گلسار، بلوار توحید

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :605 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/13
#140954

پیش فروش آپارتمان 215 متری
رشت، بلوار گیلان، خیابان 179

طبقه 1 و 2 ,
3 خوابه ,
کل :980 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/09
#140741

پیش فروش آپارتمان 110 متری
رشت، بلوار دیلمان، میرابوالقاسمی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
کل :360 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/07
#139707

پیش فروش آپارتمان 98 متری
رشت، گلسار، دیلمان

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :410 میلیون تومان | متری :3.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/05/04
#136720

پیش فروش آپارتمان 140 متری
رشت، بلوار معلم، میدان سرگل

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :280 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/04/22
#112423

پیش فروش آپارتمان 120 متری
رشت، گلسار، بلوار سمیه

طبقه 5 ,
2 خوابه ,
کل :660 میلیون تومان | متری :5.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/11/03
#98260

پیش فروش آپارتمان 90 متری
رشت، بلوار مطهری، گذر فرخ، کوچه صومعه بیجار

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
کل :160 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/08/17
#97989

پیش فروش آپارتمان 125 متری
رشت، بلوار معلم، میدان سرگل

طبقه همکف ,
3 خوابه ,
کل :280 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1394/08/14
#42654

پیش فروش آپارتمان 90 متری
رشت، انصاری، شالکو

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1393/06/19
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.

مشاوره املاک و مستغلات