ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
پیش خرید آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

پیش خرید آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#256685

پیش فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#256679

پیش فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه6

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :200 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/06
#253459

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیع 4

طبقه 3 و 5 و 4 و 2 و 1 ,
3 خوابه ,
کل :273 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264511

پیش فروش آپارتمان 165 متری
مشهد، قاسم آباد، حاشیه حسابی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :429 میلیون تومان | متری :2.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#264510

پیش فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، قاسم آباد، حسابی 27

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :196 میلیون تومان | متری :2.450 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/05
#243436

پیش فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21صمدی...دارای50میلیون وام

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :180 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#243424

پیش فروش آپارتمان 86 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :163 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/04
#235030

پیش فروش آپارتمان 165 متری
مشهد، قاسم آباد، حاشیه بلوار شاهد

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ,
3 خوابه ,
کل :392.700 میلیون تومان | متری :2.380 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#263378

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
کل :585 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/03
#225789

پیش فروش آپارتمان 98 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، الهیه

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :206 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/02
#230866

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، شاهد، بلوار شاهد

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :317.250 میلیون تومان | متری :2.350 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#261828

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، قبل اموزگار

طبقه 2 و 3 ,
3 خوابه ,
کل :430 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/04/01
#260894

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار قرنی، قرنی 27

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#260854

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار قرنی، قرنی 27

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :220 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/31
#257051

پیش فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 24

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :210 میلیون تومان | متری :2.330 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/30
#178779

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :465 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#258210

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار امیریه، پناهی19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#238670

پیش فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3..دارای60میلیون وام

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :340 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#238465

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه27

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :193 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#231506

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه..صولتی

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :187 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/29
#257812

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار امیریه، پناهی19

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :160 میلیون تومان | متری :1.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#243456

پیش فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه21صمدی

طبقه 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :237 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/27
#256136

پیش فروش آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :319 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/03/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 15

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک نويد تهرانی,

املاك عابدزاده
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک حسین حیدری,

املاک سراسری نیک
091551XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک علیرضا پناهی,

مسکن نفیس
091510XXXXX(نمایش کامل)