ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
پیش خرید آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

پیش خرید آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#214106

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه15

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :115 میلیون تومان | متری :1.150 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214090

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، قاسم آباد، میثاق ۶

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214082

پیش فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق20

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :218.750 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/04
#214035

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، ویلا، ویلا9

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
کل :337.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#214019

پیش فروش آپارتمان 106 متری
مشهد، بلوار سجادیه، سجادیه 20

طبقه 1 و 3 و 10 ,
2 خوابه ,
کل :212 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#199439

پیش فروش آپارتمان 137 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه33..دارای50میلیون وام..

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
#199437

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه33..وام50میلیونی دارد

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :193 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#213940

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه 17

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :203 میلیون تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/02
#194516

پیش فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، الهیه، اوایل الهیه

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1396/01/01
#178779

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :465 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#213857

پیش فروش آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 5

طبقه 1 و 2 و 3 ,
3 خوابه ,
کل :432 میلیون تومان | متری :3.600 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/29
#180030

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه24

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213387

پیش فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، قاسم آباد، مجيديه ٤٩

طبقه 2 ,
2 خوابه ,
کل :125 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#213383

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، ویلا، ویلا9

طبقه 2 ,
3 خوابه ,
کل :337.500 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#184808

پیش فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق10.برندمعرف منطقه..

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :199.500 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#171426

پیش فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :252 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#171425

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 1 و 2 و 3 ,
2 خوابه ,
کل :190 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#166375

پیش فروش آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :300 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
#166366

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :260 میلیون تومان | متری :2 میلیون تومان
ثبت شده توسط مشاور املاک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/26
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
#213326

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه 29 غلامی3/1

طبقه 2 و 3 ,
2 خوابه ,
کل :201.150 میلیون تومان | متری :1.490 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 16

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک محمد مبين امينی,

امين سکنا
091511XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک سعید پروری,

آژانس معاملات ملکی برج
091175XXXXX(نمایش کامل)