پیش خرید آپارتمان مشهد - Manishen.com (مشهدهوم)

ثبت
-
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
 • 0
 • 50,000,000
 • 100,000,000
 • 150,000,000
 • 200,000,000
 • 250,000,000
 • 300,000,000
 • 350,000,000
 • 400,000,000
 • 450,000,000
 • 500,000,000
 • 600,000,000
 • 700,000,000
 • 800,000,000
 • 900,000,000
 • 1,000,000,000
 • 1,500,000,000
 • 2,000,000,000
 • 3,000,000,000
 • 4,000,000,000
 • 5,000,000,000
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
فیلترهای بیشـتر
-
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
 • 0
 • 50
 • 75
 • 100
 • 125
 • 150
 • 175
 • 200
 • 250
 • 300
 • 400
 • 500
 • 600
 • 700
 • 800
 • 900
 • 1000
-
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 15
 • 20
 • 25
 • 30
 • +30
پیش خرید آپارتمان مشهد
در حال جستجو ...

پیش خرید آپارتمان مشهد

ذخیره جستجو
ملک مالک
ملک مشاور
فوری ها جدیدها دارای تصویر
#202415

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت29

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ,
2 خوابه ,
کل :352 میلیون تومان | متری :3.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#204372

پیش فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز7

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :289 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#199439

پیش فروش آپارتمان 137 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه33..دارای50میلیون وام..

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :240 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#199437

پیش فروش آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه33..وام50میلیونی دارد

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :193 میلیون تومان | متری :1.750 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#195838

پیش فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

طبقه 1 ,
3 خوابه ,
کل :425 میلیون تومان | متری :3.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#184808

پیش فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق10.برندمعرف منطقه..

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :199.500 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
#177603

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، قاسم آباد، شهید فلاحی

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :286 میلیون تومان | متری :2.200 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/03
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#178779

پیش فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :465 میلیون تومان | متری :2.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204206

پیش فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار جانباز، جانباز7

طبقه 4 ,
3 خوابه ,
کل :289 میلیون تومان | متری :1.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#204198

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار ادیب، ادیب جنوبی13

طبقه 1 و 3 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :325 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/02
#194516

پیش فروش آپارتمان 90 متری
مشهد، الهیه، اوایل الهیه

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :171 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203909

پیش فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، قاسم آباد، الهیه 37

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :133 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#203605

پیش فروش آپارتمان 95 متری
مشهد، قاسم آباد، الهیه 37

طبقه 2 و 3 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :133 میلیون تومان | متری :1.400 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/12/01
#202014

پیش فروش آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه 2

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :304.500 میلیون تومان | متری :2.100 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#202992

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان

طبقه -2 و همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ,
2 خوابه ,
کل :120 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/29
#202809

پیش فروش آپارتمان 161 متری
مشهد، بلوار دندانپزشکان، دندانپزشکان9

طبقه 1 ,
2 خوابه ,
کل :480 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202572

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، نبش سرافزا9

طبقه -2 و همکف و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 ,
2 خوابه ,
کل :120 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
#202530

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار شهید کریمی، وطن پرست

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 ,
3 خوابه ,
کل :299 میلیون تومان | متری :2.300 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/28
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#202444

پیش فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 7

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ,
کل :70 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/27
#201787

پیش فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز9

طبقه 1 و 5 و 8 و 10 ,
2 خوابه ,
کل :202.500 میلیون تومان | متری :2.700 میلیون تومان
ثبت شده توسط مالک
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#186003

پیش فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه5

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :218 میلیون تومان | متری :1.900 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/26
#180030

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه24

طبقه 1 و 3 و 4 و 5 ,
2 خوابه ,
کل :165 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#180025

پیش فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار محمدیه، محمدیه24

طبقه 3 ,
3 خوابه ,
کل :223 میلیون تومان | متری :1.650 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#201496

پیش فروش آپارتمان 130 متری
مشهد، قاسم آباد، بلواراديب جنوبي

طبقه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :325 میلیون تومان | متری :2.500 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#186396

پیش فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه5

طبقه 2 و 4 ,
2 خوابه ,
کل :1.850 میلیارد تومان | متری :1.850 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#180116

پیش فروش آپارتمان 137 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

طبقه 2 و 3 ,
3 خوابه ,
کل :390 میلیون تومان | متری :2.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
#171426

پیش فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه3/2

طبقه 4 و 5 ,
3 خوابه ,
کل :252 میلیون تومان | متری :1.800 میلیون تومان
مشاهده جزئیات و اطلاعات تماس
1395/11/25
اگر ملک مورد نظر شما در موارد فوق وجود ندارد؛ با ذخیره جستجو از جدیدترین ملک های منطبق با درخواست خود مطلع شوید.
صفحه 1 از 62

مشاوره املاک و مستغلات

مشاورین متخصص مشهد

goldenمشاور املاک مجید باغبانی خادر,

املاک سراسری آتی
091520XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک ایمان خانی,

املاک خانی
091547XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک امین عندلیب,

املاک گلکار
093535XXXXX(نمایش کامل)
goldenمشاور املاک آقای اشرفی,

مسکن توحید
091500XXXXX(نمایش کامل)