لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک اصفهان
  3. خرید فروش آپارتمان

خرید فروش آپارتمان در اصفهان

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
1

#438020 فروش آپارتمان 135 متری
اصفهان، بلوار کاوه، بر اصلی

قیمت : 270 میلیون تومان
وام : 25 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
3 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شرقی

#429286 فروش آپارتمان 127 متری
اصفهان، خیابان فروغی، کوچه بهارستان

قیمت : 450 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
6 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ
8

#428407 فروش آپارتمان 177 متری
اصفهان، خیابان عسکریه، گلستان مطهری

قیمت : 1,050,000,000 تومان
طبقه 4
3 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#427574 فروش آپارتمان 150 متری
اصفهان، بلوار کاوه، ابوریحان

قیمت : 825 میلیون تومان
طبقه 6
3 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی
1

#426628 فروش آپارتمان 94 متری
اصفهان، بهارستان، زمین های دادگستری

قیمت : 195 میلیون تومان
طبقه 2
1 خوابه
آسانسور
6 دانگ وکالتی
شمالی
5

#394173 فروش آپارتمان 109 متری
اصفهان، خیابان جابر ابن عبدالله انصاری، عارف

قیمت : 436 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
2 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ وکالتی
1

#422061 فروش آپارتمان 118 متری
اصفهان، خیابان نوبهار، گلستان شرقی

قیمت : 370 میلیون تومان
وام : 60 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
12 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شمالی

#421557 فروش آپارتمان 104 متری
اصفهان، خیابان آبشار اول، آبشار

قیمت : 600 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
14 سال ساخت
6 دانگ ملکی
جنوبی

#415803 فروش آپارتمان 62 متری
اصفهان، خیابان بزرگمهر، 22 بهمن

قیمت : 250 میلیون تومان
طبقه 2
1 خوابه
21 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شمالی و جنوبی

#416379 فروش آپارتمان 80 متری
اصفهان، شاهین شهر، گلدیس

قیمت : 150 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی
9

#403796 فروش آپارتمان 83 متری
اصفهان، ملک شهر، خیابان 17شهریور

قیمت : 230 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
13 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شمالی و جنوبی

#413965 فروش آپارتمان 40 متری
اصفهان، خیابان هزار جریب، کوی بهار

قیمت : 80 میلیون تومان
طبقه 4
1 خوابه

#414439 فروش آپارتمان 100 متری
اصفهان، خیابان جی، کوچه فردوس

قیمت : 350 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

#409006 فروش آپارتمان 144 متری
اصفهان، خیابان خانه اصفهان، کوی عابدی کوی اردیبهشت 5

قیمت : 420 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

#409036 فروش آپارتمان 110 متری
اصفهان، خیابان شیخ بهایی، چهارراه قصر

قیمت : 550 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
4 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
1

#406443 فروش آپارتمان 500 متری
اصفهان، بلوار بهثت، خ برازنده

قیمت : 900 میلیون تومان
طبقه همه
3 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شمالی و جنوبی
4

#405122 فروش آپارتمان 160 متری
اصفهان، خیابان مهر، مهران

قیمت : 600 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
6 دانگ وکالتی
جنوبی
7

#403415 فروش آپارتمان 160 متری
اصفهان، خیابان بزرگمهر، مهر

قیمت : 500 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
جنوبی

#403051 فروش آپارتمان 90 متری
اصفهان، اردستان، خ کبودان

قیمت : 100 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
8 سال ساخت
6 دانگ ملکی
جنوبی
2

#399939 فروش آپارتمان 565 متری
اصفهان، آتشگاه، ابتداي عاشورائيان

قیمت : 670 میلیون تومان
طبقه همه
3 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال