لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک اهواز
  3. خرید فروش آپارتمان

خرید فروش آپارتمان در اهواز

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#414380 فروش آپارتمان 108 متری
اهواز، خیابان کیانپارس، 18 شرقی

قیمت : 379,330 میلیون تومان
طبقه 5
2 خوابه
7 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#403257 فروش آپارتمان 98 متری
اهواز، خیابان گلستان، بین دی و بهمن

قیمت : 240 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
12 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#401820 فروش آپارتمان 75 متری
اهواز، بوستان، ارش 1

قیمت : 150 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
8 سال ساخت
6 دانگ ملکی
دو نبش
5

#394197 فروش آپارتمان 93 متری
اهواز، کوی گلستان، خرداد

قیمت : 195 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
10 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#389001 فروش آپارتمان 103 متری
اهواز، صادقیه، خیابان 14

قیمت : 135 میلیون تومان
وام : 31 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#403256 فروش آپارتمان 135 متری
اهواز، کوی گلستان، خیابان خرداد

قیمت : 445 میلیون تومان
طبقه 5
3 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

#387929 فروش آپارتمان 70 متری
اهواز، کوی گلستان، خیابان اصفهان بین آبان و آذر

قیمت : 150 میلیون تومان
وام : 30 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
9 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#387925 فروش آپارتمان 105 متری
اهواز، خیابان گلستان، شهریور بین دی و بهمن

قیمت : 400 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#387619 فروش آپارتمان 120 متری
اهواز، بلوار ملی راه، فرشیدیکم

قیمت : 420 میلیون تومان
طبقه 1، 5
2 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

#387090 فروش آپارتمان 111 متری
اهواز، کوروش، عامری

قیمت : 250 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#386789 فروش آپارتمان 111 متری
اهواز، کوی گلستان، خرداد

قیمت : 355 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

#386662 فروش آپارتمان 120 متری
اهواز، پادادشهر، خیابان 15 شرقی

قیمت : 340 میلیون تومان
وام : 80 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
نوساز
آسانسور
6 دانگ ملکی

#383250 فروش آپارتمان 93 متری
اهواز، کوی گلستان، خرداد

قیمت : 195 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
10 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#378517 فروش آپارتمان 200 متری
اهواز، کمپلو شمالی، شجاعجری

قیمت : 150 میلیون تومان
وام : 12 میلیون تومان
طبقه 6
2 خوابه
10 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#377592 فروش آپارتمان 127 متری
اهواز، بلوار پردیس، کاوه3

قیمت : 100 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
6 دانگ ملکی

#379568 فروش آپارتمان 141 متری
اهواز، کوی ملت، عامری

قیمت : 420 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه
4 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#381344 فروش آپارتمان 64 متری
اهواز، بلوار شهرک دانشگاه، دانشجو 59

قیمت : 120 میلیون تومان
وام : 28 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#382457 فروش آپارتمان 90 متری
اهواز، معین زاده، لادن3شرقی(سمت پارک)

قیمت : 95 میلیون تومان
وام : 20 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
6 دانگ ملکی

#381345 فروش آپارتمان 64 متری
اهواز، بلوار شهرک دانشگاه، 59دانشجو

قیمت : 120 میلیون تومان
وام : 28 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#370521 فروش آپارتمان 75 متری
اهواز، خیابان رسالت، کوی رسالت

قیمت : 105 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
7 سال ساخت
6 دانگ ملکی
سه نبش

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال