لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک بندر انزلی
  3. رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در بندر انزلی

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#437224 رهن و اجاره آپارتمان 71 متری
بندر انزلی، کلیور، کلیور

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه

#436673 رهن و اجاره آپارتمان 71 متری
بندر انزلی، غازیان، خیابان معلم

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان
طبقه 4
2 خوابه
4

#434061 رهن و اجاره آپارتمان 126 متری
بندر انزلی، بلوار پاسداران، بعد از پرستار

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 5
2 خوابه
آسانسور
جنوبی
17

#434133 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
شمال، منطقه 1، سی متری

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#433531 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
بندر انزلی، خیابان تهران ، خیابان تهران

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
1

#427613 رهن و اجاره آپارتمان 76 متری
بندر انزلی، شهرک دهکده ساحلی، ترنج

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 2

#409629 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
بندر انزلی، ناصر خسرو(چراغ برق)، عاشور نژاد

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان
طبقه 5
2 خوابه

#397400 رهن و اجاره آپارتمان 74 متری
بندر انزلی، خیابان تهران ، کوچه سعادت

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان
طبقه 4
2 خوابه
شرقی

#397369 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
بندر انزلی، شهدای جنوبی، باغ زمانی

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه

#395737 رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
بندر انزلی، خیابان سی متری، سی متری

رهن : 130 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 2

#362612 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
بندر انزلی، خیابان سی متری، سی متری

رهن : 8 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
طبقه 2
3 خوابه

#379768 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
بندر انزلی، خیابان سی متری، سی متری

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه

#359560 رهن و اجاره آپارتمان 174 متری
بندر انزلی، غازیان، اطبا

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه

#361176 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
بندر انزلی، گلستان، گلستان

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه

#356560 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
بندر انزلی، شهرک دهکده ساحلی، اواسط

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 1

#354128 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
بندر انزلی، آخر خط، شهدای شمالی

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 550 هزار تومان
طبقه همکف
2 خوابه

#353932 رهن و اجاره آپارتمان 83 متری
بندر انزلی، مطهری، عباس آباد

رهن : 8 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه

#353928 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
بندر انزلی، مطهری، عباس آباد

رهن : 8 میلیون تومان
اجاره : 350 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه

#349761 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
بندر انزلی، شهرک دهکده ساحلی، اواسط

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه

#349712 رهن و اجاره آپارتمان 113 متری
بندر انزلی، شهرک دهکده ساحلی، اوایل

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال