لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان در تهران

20

#403181 فروش آپارتمان 207 متری
تهران، درکه، درکه

قیمت : 3,110 میلیارد تومان
طبقه 4
4 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
9

#403177 فروش آپارتمان 175 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

قیمت : 3,850 میلیارد تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور

#400072 فروش آپارتمان 155 متری
تهران، امیرآباد، 14

قیمت : 1,710 میلیارد تومان
طبقه 1
3 خوابه
7 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
9

#403106 فروش آپارتمان 230 متری
تهران، زعفرانیه، آصف

قیمت : 5,980 میلیارد تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
شمالی
13

#403213 فروش آپارتمان 93 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

قیمت : 1,670 میلیارد تومان
طبقه 3
2 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
8

#403114 فروش آپارتمان 370 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 11,840 میلیارد تومان
طبقه 4
4 خوابه
آسانسور
6

#403116 فروش آپارتمان 220 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 5,500 میلیارد تومان
طبقه 8
3 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
1

#403047 فروش آپارتمان 103 متری
تهران، امام حسین، خیابان خواجه نصیر

قیمت : 500 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
1

#402794 فروش آپارتمان 185 متری
تهران، زعفرانیه، ماکوئی پور جنوبی

قیمت : 4,250 میلیارد تومان
طبقه 5
3 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
9

#402900 فروش آپارتمان 265 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 3,980 میلیارد تومان
طبقه 3
4 خوابه
15 سال ساخت
آسانسور
6

#402905 فروش آپارتمان 140 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 500 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
5

#402879 فروش آپارتمان 158 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

قیمت : 2,210 میلیارد تومان
طبقه 2
3 خوابه
1 سال ساخت
آسانسور
5

#402928 فروش آپارتمان 300 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 5,700 میلیارد تومان
طبقه 3
4 خوابه
آسانسور
5

#402935 فروش آپارتمان 150 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 3,300 میلیارد تومان
طبقه 8
3 خوابه
آسانسور
4

#402964 فروش آپارتمان 140 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 2 میلیارد تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
3

#402898 فروش آپارتمان 225 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

قیمت : 5,720 میلیارد تومان
طبقه 8
3 خوابه
آسانسور
3

#402899 فروش آپارتمان 470 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 16,450 میلیارد تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
8

#402679 فروش آپارتمان 2000 متری
تهران، زعفرانیه، سرلشگر فلاحی

قیمت : 50 میلیارد تومان
طبقه 1، 2، 3، 4، 5
3 خوابه
2 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
15

#402567 فروش آپارتمان 240 متری
تهران، کامرانیه، کامرانیه

قیمت : 5,280 میلیارد تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
10

#402573 فروش آپارتمان 126 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

قیمت : 3,150 میلیارد تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال