لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش خانه ویلایی در تهران

1

#402854 فروش خانه ویلایی 334 متری
تهران، نیاوران، نیاوران

قیمت : 11,700 میلیارد تومان
6 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 334 متری
1

#402856 فروش خانه ویلایی 320 متری
تهران، دزاشیب ( کبیری )، دزاشیب

قیمت : 5,600 میلیارد تومان
6 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 320 متری
1

#402860 فروش خانه ویلایی 261 متری
تهران، نیاوران، نیاوران

قیمت : 5,250 میلیارد تومان
6 دانگ ملکی
زمین 261 متری
2

#400861 فروش خانه ویلایی 1200 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 78 میلیارد تومان
زمین 1200 متری
1

#400857 فروش خانه ویلایی 350 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 12,250 میلیارد تومان
زمین 350 متری
1

#400860 فروش خانه ویلایی 367 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 15,410 میلیارد تومان
زمین 367 متری
2

#396257 فروش خانه ویلایی 2000 متری
تهران، لواسان، اوشان

قیمت : 10 میلیارد تومان
آسانسور
زمین 2000 متری

#396252 فروش خانه ویلایی 2000 متری
تهران، لواسان، اوشان

قیمت : 10 میلیارد تومان
زمین 2000 متری

#395325 فروش خانه ویلایی 115 متری
تهران، شیان، شاهرضایی

قیمت : 970 میلیون تومان
3 خوابه
بالای 30 سال ساخت
6 دانگ اوقاف
تراکم متوسط
زمین 115 متری
3

#394476 فروش خانه ویلایی 330 متری
تهران، فرشته، فرشته

قیمت : 10,890 میلیارد تومان
زمین 330 متری
3

#393475 فروش خانه ویلایی 330 متری
تهران، فرشته، فرشته

قیمت : 10,890 میلیارد تومان
زمین 330 متری
3

#393163 فروش خانه ویلایی 85 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

قیمت : 3 میلیارد تومان
2 خوابه
زمین 85 متری

#393241 فروش خانه ویلایی 1300 متری
تهران، شهرک گلستان غربی، سرو ازاد

قیمت : 8,200 میلیارد تومان
7 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
زمین 1300 متری
شمالی و جنوبی
1

#392370 فروش خانه ویلایی 620 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 21,700 میلیارد تومان
زمین 620 متری
1

#392371 فروش خانه ویلایی 860 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 34,400 میلیارد تومان
زمین 860 متری
1

#392374 فروش خانه ویلایی 730 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 20,440 میلیارد تومان
زمین 730 متری
5

#357533 فروش خانه ویلایی 700 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 18,550 میلیارد تومان
6 خوابه
8 سال ساخت
زمین 700 متری
1

#370709 فروش خانه ویلایی 450 متری
تهران، پارک وی، پارک وی

قیمت : 15,300 میلیارد تومان
زمین 450 متری

#376058 فروش خانه ویلایی 1050 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

قیمت : 26,250 میلیارد تومان
زمین 1050 متری
2

#364443 فروش خانه ویلایی 400 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

قیمت : 10,800 میلیارد تومان
زمین 400 متری
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال