لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره آپارتمان در تهران

15

#403191 رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 15 میلیون تومان
طبقه 12
3 خوابه
آسانسور
7

#403210 رهن و اجاره آپارتمان 101 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
7

#403184 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 7 میلیون تومان
طبقه 4، 5
2 خوابه
آسانسور
7

#403192 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 15 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
6

#403093 رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
تهران، بلوار میرداماد، کوچه یکم

رهن : 140 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 4
1 خوابه
آسانسور
شمالی
4

#403187 رهن و اجاره آپارتمان 146 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 15 میلیون تومان
طبقه 3، 8
3 خوابه
آسانسور
2

#403066 رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
تهران، مرزداران، خیابان ناهید

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی
17

#402909 رهن و اجاره آپارتمان 270 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 15 میلیون تومان
طبقه 1، 2، 3
4 خوابه
آسانسور
10

#402910 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 12 میلیون تومان
طبقه همکف
3 خوابه
آسانسور
8

#402906 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 460 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 4
3 خوابه
آسانسور
8

#402926 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

رهن : 700 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
7

#402907 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
7

#402922 رهن و اجاره آپارتمان 240 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 800 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 5
3 خوابه
آسانسور
5

#402867 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
4

#402801 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
تهران، سعادت آباد، صرافها

رهن : 115 میلیون تومان
اجاره : 2,100 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور
جنوبی
4

#402813 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
تهران، توانیر، تهران توانیر

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
طبقه 3
3

#402875 رهن و اجاره آپارتمان 250 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 1 میلیارد تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
31

#402570 رهن و اجاره آپارتمان 470 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 1 میلیون تومان
اجاره : 55 میلیون تومان
طبقه 3، 4
4 خوابه
آسانسور
2

#402470 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
تهران، سعادت آباد، بلوار کوهستان

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 3 میلیون تومان
طبقه 1
1 خوابه
آسانسور
جنوبی
9

#378620 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
تهران، درکه، 13چنار

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه
آسانسور
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال