لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره خانه ویلایی تهران

18

#380707 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 45 میلیون تومان
27

#379535 رهن و اجاره خانه ویلایی 450 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 1 میلیارد تومان
اجاره : 1 هزار تومان

#374574 رهن و اجاره خانه ویلایی 126 متری
تهران، انقلاب، خیابان نصرت

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
1

#370319 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
تهران، زعفرانیه، ﺳﻪ ﺭاﻩ اﺻﻒ

رهن : 300 میلیون تومان
اجاره : 15 میلیون تومان
20

#370349 رهن و اجاره خانه ویلایی 1300 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 25 میلیون تومان
18

#368214 رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 25 میلیون تومان
5

#366934 رهن و اجاره خانه ویلایی 110 متری
تهران، بزرگراه فتح، شهرک دانش

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
4

#367081 رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری
تهران، الهیه، الهیه

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 500 میلیون تومان
4

#366420 رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

رهن : 300 میلیون تومان
اجاره : 10 میلیون تومان
1

#342496 رهن و اجاره خانه ویلایی 330 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 16 میلیون تومان
1

#348466 رهن و اجاره خانه ویلایی 900 متری
تهران، نیاوران، نیاوران

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 30 میلیون تومان

#354192 رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری
تهران، فرشته، فرشته

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 500 میلیون تومان
11

#352636 رهن و اجاره خانه ویلایی 120000 متری
تهران، لواسان، عسلک

رهن : 1 هزار تومان
اجاره : 100 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال