لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره خانه ویلایی در تهران

36

#400413 رهن و اجاره خانه ویلایی 1000 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 50 میلیون تومان
6 خوابه
زمین 1000 متری
1

#398697 رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
تهران، جردن، جردن

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 8,500 میلیون تومان
2 خوابه
آسانسور
زمین 120 متری
شمالی
7

#398086 رهن و اجاره خانه ویلایی 900 متری
تهران، جردن، تهران جردن

رهن : 1,500 میلیارد تومان
اجاره : 1 هزار تومان
زمین 900 متری
1

#396452 رهن و اجاره خانه ویلایی 700 متری
تهران، زعفرانیه، خیابان آصف

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 42 میلیون تومان
زمین 700 متری
2

#396259 رهن و اجاره خانه ویلایی 2000 متری
تهران، لواسان، اوشان

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 30 میلیون تومان
آسانسور
زمین 2000 متری
1

#395131 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
تهران، الهیه، خیابان فرشته

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 35 میلیون تومان
6 خوابه
زمین 500 متری
4

#392345 رهن و اجاره خانه ویلایی 386 متری
تهران، لواسان، بلوار امام خمینی

رهن : 250 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 386 متری
شمالی
18

#380707 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 45 میلیون تومان
6 خوابه
زمین 500 متری
18

#368214 رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری
تهران، محمودیه، محمودیه

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 25 میلیون تومان
8 خوابه
4

#367081 رهن و اجاره خانه ویلایی 600 متری
تهران، الهیه، الهیه

رهن : 500 میلیون تومان
اجاره : 500 میلیون تومان
زمین 600 متری
4

#391256 رهن و اجاره خانه ویلایی 360 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 120 میلیون تومان
اجاره : 12 میلیون تومان
زمین 360 متری
9

#390578 رهن و اجاره خانه ویلایی 2500 متری
تهران، تجریش، تجریش

رهن : 1 هزار تومان
اجاره : 210 میلیون تومان
6 خوابه
زمین 2500 متری
6

#365994 رهن و اجاره خانه ویلایی 1000 متری
تهران، ولنجک، ولنجک

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 70 میلیون تومان
آسانسور
زمین 1000 متری
17

#384119 رهن و اجاره خانه ویلایی 430 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 300 میلیون تومان
اجاره : 12 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 430 متری
17

#384154 رهن و اجاره خانه ویلایی 430 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 300 میلیون تومان
اجاره : 12 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 430 متری
27

#379535 رهن و اجاره خانه ویلایی 450 متری
تهران، زعفرانیه، زعفرانیه

رهن : 1 میلیارد تومان
اجاره : 1 هزار تومان
10 خوابه
زمین 450 متری
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال