لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک رامسر
  3. خرید فروش ویلا

خرید فروش ویلا در رامسر

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
2

#429742 فروش ویلا جنگلی 280 متری
شیرود، دوراهی لشتو، لزربن

قیمت : 580 میلیون تومان
2 خوابه
1 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 280 متری
شمالی و جنوبی
3

#429428 فروش ویلا 280 متری
رامسر، رامسر تنکابن، تنکابن

قیمت : 1 میلیارد تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 280 متری
شرقی و غربی
6

#429074 فروش ویلا ساحلی 3350 متری
بابلسر، دریاکنار، دریاکنار

قیمت : 15 میلیارد تومان
10 خوابه
25 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 3350 متری
شمالی
11

#428969 فروش ویلا جنگلی 10000 متری
رامسر، جواهرده، پشت عوارضی چابکسر

قیمت : 2 میلیارد تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 10000 متری
سه نبش

#424643 فروش ویلا 115 متری
رامسر، منتظری، بعد از منتظری 3

قیمت : 175 میلیون تومان
2 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 115 متری

#378628 فروش ویلا 450 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، کاسگر محله

قیمت : 350 میلیون تومان
4 خوابه
4 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 450 متری
شمالی و جنوبی

#378402 فروش ویلا 210 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، شیرود130

قیمت : 220 میلیون تومان
2 خوابه
8 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 210 متری
شرقی و غربی
6

#385651 فروش ویلا 435 متری
رامسر، حریص، چالکرود . مرکز شهر

قیمت : 500 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 435 متری
10

#385609 فروش ویلا 930 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، جاده لشتو

قیمت : 1,500 میلیارد تومان
4 خوابه
3 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 930 متری
8

#385605 فروش ویلا 240 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، خزر کنار

قیمت : 230 میلیون تومان
2 خوابه
18 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 240 متری

#352590 فروش ویلا 315 متری
رامسر، کتالم، کرد محله

قیمت : 350 میلیون تومان
2 خوابه
نوساز
زمین 315 متری

#388022 فروش ویلا 486 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، همت آباد

قیمت : 190 میلیون تومان
2 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 486 متری

#352595 فروش ویلا 360 متری
تنکابن ( شهسوار )، شهرک فرهنگیان، شهرک

قیمت : 500 میلیون تومان
زمین 360 متری

#385817 فروش ویلا 270 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، جاده لشتو

قیمت : 290 میلیون تومان
3 خوابه
5 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 270 متری

#349118 فروش ویلا 4000 متری
رامسر، جاده اربکله، اربکله

قیمت : 450 میلیون تومان
3 خوابه
4 سال ساخت
زمین 4000 متری

#349038 فروش ویلا 700 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، لشتو

قیمت : 210 میلیون تومان
5 سال ساخت
زمین 700 متری

#349029 فروش ویلا 250 متری
رامسر، کتالم، کتالم

قیمت : 220 میلیون تومان
2 خوابه
17 سال ساخت
زمین 250 متری

#349036 فروش ویلا 300 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، لشتو

قیمت : 150 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 300 متری

#381542 فروش ویلا 500 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، شهسوار

قیمت : 750 میلیون تومان
6 دانگ ملکی
زمین 500 متری

#310326 فروش ویلا 270 متری
رامسر، جاده اربکله، طلارسر خيابان سرهنك شهدادي

قیمت : 300 میلیون تومان
2 خوابه
4 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 270 متری

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال