لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش ویلا در رامسر

#392078 فروش ویلا 265 متری
رامسر، حریص، چالکرود

قیمت : 330 میلیون تومان
زمین 265 متری

#378628 فروش ویلا 450 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، کاسگر محله

قیمت : 350 میلیون تومان
4 خوابه
4 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 450 متری
شمالی و جنوبی

#378402 فروش ویلا 210 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، شیرود130

قیمت : 220 میلیون تومان
2 خوابه
8 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 210 متری
شرقی و غربی

#352590 فروش ویلا 315 متری
رامسر، کتالم، کرد محله

قیمت : 350 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 315 متری

#388034 فروش ویلا 485 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، دوراهی لپاسر

قیمت : 290 میلیون تومان
2 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 485 متری

#388022 فروش ویلا 486 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، همت آباد

قیمت : 190 میلیون تومان
2 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 486 متری
7

#390939 فروش ویلا 520 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، شیرود

قیمت : 600 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 520 متری

#381542 فروش ویلا 500 متری
تنکابن ( شهسوار )، جاده تنکابن به شیرود، شهسوار

قیمت : 750 میلیون تومان
6 دانگ ملکی
زمین 500 متری
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال