لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان خانه ویلایی در رشت

2

#403105 فروش آپارتمان 160 متری
رشت، گلسار، خیابان 91

قیمت : 1,050 میلیارد تومان
طبقه 6
3 خوابه
4 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#381939 فروش خانه ویلایی 250 متری
رشت، یخسازی، پارک دانشجو

قیمت : 550 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری

#387805 فروش آپارتمان 182 متری
رشت، نیکمرام، کسمائی

قیمت : 560 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه
9 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#379795 فروش آپارتمان 174 متری
رشت، بلوار معلم، معلم

قیمت : 575 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#385518 فروش آپارتمان 177 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 672 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#382216 فروش آپارتمان 120 متری
رشت، میدان سرگل، فاز دو معلم

قیمت : 385 میلیون تومان
طبقه 1، 2، 3، 4
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#379809 فروش آپارتمان 108 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 300 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
9 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#380232 فروش آپارتمان 102 متری
رشت، میدان سرگل، شمسی پور

قیمت : 380 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 2، 3
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#385317 فروش خانه ویلایی 350 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 770 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 350 متری

#402967 فروش آپارتمان 144 متری
رشت، ضیابری، فاز دوم ضیابری

قیمت : 498 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#402975 فروش آپارتمان 100 متری
رشت، شهرک فرهنگیان، خ یاس

قیمت : 345 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی

#399649 فروش آپارتمان 87 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 225 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
5 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#402624 فروش خانه ویلایی 120 متری
رشت، یخسازی، کوی فرهنگیان

قیمت : 430 میلیون تومان
3 خوابه
25 سال ساخت
ملکی
زمین 120 متری

#402664 فروش خانه ویلایی 213 متری
رشت، سبزه میدان، بیستون

قیمت : 2,550 میلیارد تومان
6 دانگ ملکی
زمین 213 متری
4

#402185 فروش آپارتمان 68 متری
رشت، سعدی، پشت بازار روز

قیمت : 155 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ
دو نبش
1

#402143 فروش آپارتمان 80 متری
رشت، توشیبا، حاشیه میدان توشيبا

قیمت : 200 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
7 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#402259 فروش آپارتمان 85 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 260 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
8 سال ساخت
6 دانگ ملکی

#402268 فروش آپارتمان 115 متری
رشت، رشتیان، انام

قیمت : 360 میلیون تومان
طبقه 5
2 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#402331 فروش آپارتمان 103 متری
رشت، میدان جهاد، جهاد

قیمت : 310 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#384057 فروش آپارتمان 155 متری
رشت، بیستون، بیستون

قیمت : 400 میلیون تومان
طبقه 4، 5
3 خوابه
5 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال