لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره آپارتمان در رشت

#401551 رهن و اجاره آپارتمان 107 متری
رشت، شهرک فرهنگیان، خیایان توحید

رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور

#391886 رهن و اجاره آپارتمان 77 متری
رشت، رشتیان، رشتیان

رهن : 33 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور
5

#398799 رهن و اجاره آپارتمان 118 متری
رشت، گلسار، بلوارگیلان

رهن : 55 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور
3

#398798 رهن و اجاره آپارتمان 123 متری
رشت، گلسار، بلوارگیلان

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
5

#395340 رهن و اجاره آپارتمان 67 متری
رشت، تختی، پشت مبل سعید

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور

#384837 رهن و اجاره آپارتمان 87 متری
رشت، بلوار معلم، میدان سرگل

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور

#386150 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
رشت، صفاری، صفاری

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1، 2
2 خوابه

#391129 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
رشت، میدان سرگل، شمسی پور

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#344879 رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
رشت، بلوار معلم، وحدت

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور
4

#390307 رهن و اجاره آپارتمان 123 متری
رشت، گلسار، 126

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 2,200 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور

#390263 رهن و اجاره آپارتمان 107 متری
رشت، شمسی پور، شمسی پور

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 3
آسانسور

#390270 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
رشت، میدان سرگل، سرگل

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور

#389824 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
رشت، گلسار، 168

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
4

#373505 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، گلسار، استاد معين

رهن : 45 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور

#384734 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
رشت، گلسار، خیابان١٠٤

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
جنوبی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال