لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک رشت
  3. رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در رشت

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#420150 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، رشتیان، رشتیان

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور

#416467 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
رشت، رشتیان، رشت

رهن : 10 هزار تومان
اجاره : 0 تومان
طبقه 1
2 خوابه
غربی

#405573 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، بلوار خرمشهر، یاس

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 850 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه

#403608 رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
رشت، بلوار گیلان، 192

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 3,500 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه
آسانسور
شمالی و جنوبی

#401551 رهن و اجاره آپارتمان 107 متری
رشت، شهرک فرهنگیان، خیایان توحید

رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 0 تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
5

#395340 رهن و اجاره آپارتمان 67 متری
رشت، تختی، پشت مبل سعید

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور

#384837 رهن و اجاره آپارتمان 87 متری
رشت، بلوار معلم، میدان سرگل

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور

#386150 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
رشت، صفاری، صفاری

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1، 2
2 خوابه

#391129 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
رشت، میدان سرگل، شمسی پور

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#344879 رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
رشت، بلوار معلم، وحدت

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور

#390263 رهن و اجاره آپارتمان 107 متری
رشت، شمسی پور، شمسی پور

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 3
آسانسور

#390270 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
رشت، میدان سرگل، سرگل

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور

#389824 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
رشت، گلسار، 168

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه

#384734 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
رشت، گلسار، خیابان١٠٤

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
جنوبی

#406148 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، بلوار خرمشهر، یاس

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 850 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه

#405575 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
رشت، بلوار خرمشهر، یاس

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 850 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه

#404487 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
رشت، گلسار، نبش بلوار سميه

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
دو نبش

#391886 رهن و اجاره آپارتمان 77 متری
رشت، رشتیان، رشتیان

رهن : 33 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#395551 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
رشت، فلکه گاز، مروارید

رهن : 23 میلیون تومان
اجاره : 120 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#395341 رهن و اجاره آپارتمان 77 متری
رشت، تختی، پشت مبل سعید

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال