لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک ساری
  3. رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در ساری

فیلترها
مرتب‌سازی بر اساس:
  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
1

#459331 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
ساری، معلم، اندرخورا

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
2 خوابه
شمالی و جنوبی
1

#459319 رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
ساری، سلمان فارسی، صابونچی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
2 خوابه
شرقی و غربی

#457403 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
ساری، 20متری دوم، 20 متری دوم

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
شمالی

#457537 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
ساری، 15 خرداد، کوچه باران

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
جنوبی

#448338 رهن و اجاره آپارتمان 295 متری
ساری، صابونچی، صابونچی

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه

#449763 رهن و اجاره آپارتمان 190 متری
ساری، بعثت، بعثت

رهن : 160 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 5
3 خوابه
آسانسور
2

#441956 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
ساری، سلمان فارسی، میدان سوم سلمان فارسی

رهن : 35 میلیون تومان
اجاره : 850 هزار تومان
2 خوابه
آسانسور
شمالی و جنوبی

#431041 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
ساری، معلم، معلم 8

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه همکف
2 خوابه

#428642 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
ساری، پیروزی، -کوچه ایثار

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
شمالی و جنوبی

#428529 رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
ساری، پیوندی، پیوند 21

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
شمالی و جنوبی
1

#420551 رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
ساری، سلمان فارسی، امامت

رهن : 95 میلیون تومان
اجاره : 1,900 میلیون تومان
طبقه 5
3 خوابه
آسانسور
2

#417645 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
ساری، سلمان فارسی، قرجه

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور
شمالی و جنوبی

#416857 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
ساری، سلمان فارسی، قرجه

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور

#426006 رهن و اجاره آپارتمان 137 متری
ساری، مدرس، خ مدرس

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 10 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
آسانسور
شمالی

#423731 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
ساری، 20متری دوم، 20متری دوم

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 100 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه

#414774 رهن و اجاره آپارتمان 83 متری
ساری، امیر مازندرانی، معینی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#414366 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
ساری، 20 متری اول، کوچه یوسف نژاد

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
شمالی

#414359 رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
ساری، مدرس، بهرام اتر

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#413117 رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
ساری، باغ سنگ، گوی سنگ

رهن : 13 میلیون تومان
اجاره : 11 میلیون تومان
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#413128 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
ساری، مهیار، مهیار دو

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان
2 خوابه
شرقی و غربی

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال