لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش ویلا در سلمانشهر ( متل قو )

#395344 فروش ویلا 3900 متری
سلمانشهر ( متل قو )، خیابان دریا گوشه، 11

قیمت : 4,100 میلیارد تومان
4 خوابه
24 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 3900 متری
شمالی
3

#392721 فروش ویلا 250 متری
سلمانشهر ( متل قو )، متل قو، متل قو

قیمت : 410 میلیون تومان
4 خوابه
4 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
شمالی و جنوبی
12

#387234 فروش ویلا 406 متری
سلمانشهر ( متل قو )، خیابان آرا، شهرك رايكا

قیمت : 1,600 میلیارد تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 406 متری
شمالی
1

#380009 فروش ویلا 220 متری
سلمانشهر ( متل قو )، خیابان دریا گوشه، 20

قیمت : 250 میلیون تومان
2 خوابه
1 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 220 متری
شمالی

#365782 فروش ویلا 318 متری
کلارآباد، کلارآباد، کیاده-گلستان 4

قیمت : 430 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 318 متری
شمالی
7

#287374 فروش ویلا 500 متری
سلمانشهر ( متل قو )، متل قو، طبیعت

قیمت : 450 میلیون تومان
وام : 1 میلیون تومان
2 خوابه
10 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 500 متری
شمالی و جنوبی
1

#356633 فروش ویلا 4100 متری
سلمانشهر ( متل قو )، متل قو، حاشیه جاده

قیمت : 4 میلیارد تومان
4 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
زمین 4100 متری
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال