لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان مشهد

6

#362591 فروش آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار سجاد، بنفشه

قیمت : 1,700 میلیارد تومان

#362592 فروش آپارتمان 153 متری
مشهد، بلوار سجاد، بنفشه

قیمت : 841 میلیون تومان

#362593 فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت

قیمت : 200 میلیون تومان

#362594 فروش آپارتمان 155 متری
مشهد، بلوار امامیه، امامیه

قیمت : 450 میلیون تومان

#362595 فروش آپارتمان 134 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر

قیمت : 410 میلیون تومان

#362596 فروش آپارتمان 103 متری
مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ

قیمت : 320 میلیون تومان

#362597 فروش آپارتمان 151 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی

قیمت : 440 میلیون تومان

#362583 فروش آپارتمان 106 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب ۱۵

قیمت : 180 میلیون تومان
8

#360343 فروش آپارتمان 165 متری
مشهد، رضاشهر، دهخدا

قیمت : 660 میلیون تومان
7

#350523 فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال44

قیمت : 223 میلیون تومان
6

#355126 فروش آپارتمان 96 متری
مشهد، بلوار صارمی، رحیم زاده

قیمت : 240 میلیون تومان
5
4

#309358 فروش آپارتمان 152 متری
مشهد، رضاشهر، فرخی

قیمت : 420 میلیون تومان
3
1

#337473 فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار امیریه، اول امیریه -

قیمت : 350 میلیون تومان
1

#362427 فروش آپارتمان 125 متری
مشهد، الهیه، الهیه7 - 2واحدی در هر طبقه

قیمت : 300 میلیون تومان
1

#362428 فروش آپارتمان 135 متری
مشهد، الهیه، الهیه 7 - 2واحد در هر طبقه

قیمت : 325 میلیون تومان
1

#362430 فروش آپارتمان 155 متری
مشهد، الهیه، الهیه 7 - دوبلکس

قیمت : 370 میلیون تومان
1

#327361 فروش آپارتمان 185 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

قیمت : 685 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال