لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان در مشهد

20

#368684 فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتداي صياد

قیمت : 699 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
4

#394447 فروش آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، حافظیه

قیمت : 260 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
12 سال ساخت
6 دانگ ملکی
جنوبی

#400147 فروش آپارتمان 99 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز27

قیمت : 320 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
12 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
جنوبی

#397372 فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، قاسم آباد، حسابی شمالی

قیمت : 235 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
10 سال ساخت
6 دانگ ملکی
دو ممر
12

#378733 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار لادن، ابتدای لادن

قیمت : 440 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
شمالی
5

#400139 فروش آپارتمان 115 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن17

قیمت : 450 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
13 سال ساخت
6 دانگ ملکی
شمالی
11

#400136 فروش آپارتمان 124 متری
مشهد، بلوار هنرستان، 36

قیمت : 530 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
8 سال ساخت
6 دانگ ملکی
دو نبش
5

#371464 فروش آپارتمان 147 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، مبلغ 50 میلیون وام دارد

قیمت : 368 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 5
3 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
دو نبش
5

#394443 فروش آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد

قیمت : 800 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
جنوبی

#397364 فروش آپارتمان 120 متری
مشهد، الهیه، حاشیه الهیه

قیمت : 402 میلیون تومان
طبقه 5
2 خوابه
ملکی

#392125 فروش آپارتمان 176 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

قیمت : 660 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
3 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#394434 فروش آپارتمان 165 متری
مشهد، احمدآباد، بین رضا28و30

قیمت : 600 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
15 سال ساخت
دو نبش

#397366 فروش آپارتمان 72 متری
مشهد، الهیه، الهیه15

قیمت : 90 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
17 سال ساخت
وکالتی

#397368 فروش آپارتمان 94 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 7تیر 31

قیمت : 390 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
8 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#394429 فروش آپارتمان 150 متری
مشهد، احمدآباد، قائم13

قیمت : 550 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
20 سال ساخت
جنوبی
4

#392171 فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، امام خمینی، ثامن

قیمت : 400 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
7 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ آستان قدس
3

#381510 فروش آپارتمان 67 متری
مشهد، قاسم آباد، بولوار شاهد-برج ونوس

قیمت : 245 میلیون تومان
وام : 30 میلیون تومان
طبقه 9
1 خوابه
4 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
1

#394426 فروش آپارتمان 105 متری
مشهد، الهیه، مجیدیه17

قیمت : 325 میلیون تومان
وام : 50 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
6 دانگ ملکی
جنوبی

#370756 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق6..وام40میلیون دارد

قیمت : 240 میلیون تومان
وام : 40 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
2 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی

#397260 فروش آپارتمان 260 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد شیرازی 19

قیمت : 1,200 میلیارد تومان
طبقه 4
3 خوابه
2 سال ساخت
آسانسور
6 دانگ ملکی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال