لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش خانه ویلایی در مشهد

#375888 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، 57

قیمت : 1 میلیارد تومان
تراکم متوسط
زمین 250 متری

#390629 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، بلوار فردوسی، خیابان مهدی

قیمت : 840 میلیون تومان
2 خوابه
5 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم زیاد
زمین 125 متری
1

#369175 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام خمینی، امام خمینی

قیمت : 1,200 میلیارد تومان
3 خوابه
6 دانگ آستان قدس
تراکم متوسط
زمین 250 متری

#400145 فروش خانه ویلایی 570 متری
مشهد، بلوار سجاد، جامی و گویا

قیمت : 8,600 میلیارد تومان
10 خوابه
6 دانگ آستان قدس
تراکم زیاد
زمین 570 متری
دو ممر
7

#400140 فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، بلوار کلاهدوز، تورج

قیمت : 1,500 میلیارد تومان
4 خوابه
6 دانگ اوقاف
تراکم متوسط
زمین 300 متری
غربی

#365373 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام خمینی، امام خمینی

قیمت : 1,200 میلیارد تومان
4 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم متوسط
زمین 250 متری
1

#383228 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام خمینی، 69

قیمت : 1,600 میلیارد تومان
تراکم متوسط
زمین 250 متری
شمالی
3

#391626 فروش خانه ویلایی 115 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیادشیرازی 20

قیمت : 700 میلیون تومان
4 خوابه
2 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 115 متری

#400130 فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار هنرستان، نسترن 9

قیمت : 925 میلیون تومان
3 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 180 متری

#400133 فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، جاده شاندیز، جاده ورزشگاه

قیمت : 390 میلیون تومان
2 خوابه
6 دانگ ملکی
زمین 300 متری
شمالی

#365967 فروش خانه ویلایی 360 متری
مشهد، ملک الشعرا بهار، جهاد

قیمت : 2,330 میلیارد تومان
بالای 30 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
زمین 360 متری
دو نبش

#400132 فروش خانه ویلایی 236 متری
مشهد، کوثر شمالی، کوثر شمالی 1

قیمت : 1,450 میلیارد تومان
3 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 236 متری

#377429 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، مجد، مجد 21

قیمت : 645 میلیون تومان
4 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ اوقاف
تراکم زیاد
زمین 125 متری

#400123 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سیدرضی25

قیمت : 1,600 میلیارد تومان
6 خوابه
25 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم کم
زمین 250 متری

#373020 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام خمینی، امام خمینی

قیمت : 650 میلیون تومان
3 خوابه
6 دانگ آستان قدس
تراکم کم
زمین 250 متری
شمالی

#392120 فروش خانه ویلایی 300 متری
مشهد، احمدآباد، عدالت

قیمت : 3,150 میلیارد تومان
6 خوابه
25 سال ساخت
آستان قدس
تراکم متوسط
زمین 300 متری

#400112 فروش خانه ویلایی 212 متری
مشهد، قاسم آباد، اديب شمالي 8

قیمت : 900 میلیون تومان
6 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ
زمین 212 متری
شمالی

#400125 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال26

قیمت : 1,650 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم کم
زمین 250 متری

#365968 فروش خانه ویلایی 180 متری
مشهد، امام خمینی، امام خمینی

قیمت : 750 میلیون تومان
4 خوابه
6 دانگ آستان قدس
تراکم متوسط
زمین 180 متری
شمالی

#400122 فروش خانه ویلایی 206 متری
مشهد، قاسم آباد، حاشيه شريعتي بين 25

قیمت : 2,600 میلیارد تومان
3 خوابه
14 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 206 متری
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال