لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

#360637 فروش خانه ویلایی 108 متری
مشهد، شاهنامه، شاهنامه44

قیمت : 110 میلیون تومان

#382372 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سید رضی

قیمت : 3,500 میلیارد تومان

#382376 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو

قیمت : 1,720 میلیارد تومان

#382390 فروش خانه ویلایی 430 متری
مشهد، بلوار حافظ، حافظ

قیمت : 3 میلیارد تومان
1

#376925 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، رضاشهر، رضوی37

قیمت : 860 میلیون تومان

#299024 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، معلم، معلم

قیمت : 1,600 میلیارد تومان

#382336 فروش خانه ویلایی 323 متری
مشهد، بلوار کلاهدوز، کلاهدوز

قیمت : 1,400 میلیارد تومان

#382367 فروش خانه ویلایی 254 متری
مشهد، قاسم آباد، امامیه 37

قیمت : 530 میلیون تومان

#382462 فروش خانه ویلایی 140 متری
مشهد، نواب صفوی، نواب صفوی 16

قیمت : 1,400 میلیارد تومان

#369508 فروش خانه ویلایی 75 متری
مشهد، بلوار مصلی، مصلی

قیمت : 1,200 میلیارد تومان

#381896 فروش خانه ویلایی 330 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، دوکله برونسی

قیمت : 1,100 میلیارد تومان

#381638 فروش خانه ویلایی 500 متری
مشهد، احمدآباد، دادگر

قیمت : 3,800 میلیارد تومان

#382241 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی پیروزی

قیمت : 830 میلیون تومان

#382249 فروش خانه ویلایی 208 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی

قیمت : 1,200 میلیارد تومان

#382264 فروش خانه ویلایی 240 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

قیمت : 1,200 میلیارد تومان

#382268 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر جنوبی

قیمت : 2,500 میلیارد تومان

#382271 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف 10

قیمت : 1,200 میلیارد تومان

#382272 فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز

قیمت : 1,600 میلیارد تومان

#382205 فروش خانه ویلایی 312 متری
مشهد، سلمان فارسی، سلمان فارسی4

قیمت : 4 میلیارد تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال