لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. خرید فروش خانه ویلایی

خرید فروش خانه ویلایی در مشهد

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#421346 فروش خانه ویلایی 220 متری
مشهد، بلوار معلم، معلم ٦٢

قیمت : 1,200 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم زیاد
زمین 220 متری
1

#421488 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، امام رضا ( خیابان تهران )، امام رضا 76

قیمت : 1,150 میلیارد تومان
تراکم متوسط
زمین 250 متری
جنوبی
1

#421315 فروش خانه ویلایی 351 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

قیمت : 2 میلیارد تومان
4 خوابه
25 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 351 متری

#421376 فروش خانه ویلایی 480 متری
مشهد، احمدآباد، ملاصدرا

قیمت : 5,760 میلیارد تومان
9 خوابه
6 دانگ آستان قدس
زمین 480 متری
شمالی

#421379 فروش خانه ویلایی 750 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، لاله

قیمت : 7,500 میلیارد تومان
3 خوابه
21 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 750 متری

#421384 فروش خانه ویلایی 330 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 81

قیمت : 2,500 میلیارد تومان
2 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 330 متری

#421386 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

قیمت : 2,600 میلیارد تومان
4 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 250 متری

#421388 فروش خانه ویلایی 280 متری
مشهد، فرامرز عباسی، ساجدی 1

قیمت : 1,250 میلیارد تومان
2 خوابه
6 دانگ
تراکم متوسط
زمین 280 متری
شمالی

#421397 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافرازان

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 250 متری

#421411 فروش خانه ویلایی 235 متری
مشهد، احمدآباد، بابک

قیمت : 3 میلیارد تومان
6 دانگ آستان قدس
تراکم زیاد
زمین 235 متری
شمالی

#421413 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فلسطین، قدس

قیمت : 2,500 میلیارد تومان
6 دانگ آستان قدس
تراکم زیاد
زمین 250 متری
جنوبی

#421499 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق32

قیمت : 3 میلیارد تومان
6 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 200 متری

#421500 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421501 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421502 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421503 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421504 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421505 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421506 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری

#421507 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، ميثاق4

قیمت : 1,300 میلیارد تومان
3 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 170 متری
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال