لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. خرید فروش خانه ویلایی

خرید فروش خانه ویلایی در مشهد

فیلترها
مرتب‌سازی بر اساس:
  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#440865 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال56-دوممر

قیمت : 1,700 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم کم
زمین 200 متری

#427371 فروش خانه ویلایی 280 متری
مشهد، بلوار امامت، 36

قیمت : 2,400 میلیارد تومان
2 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم کم
زمین 280 متری

#460350 فروش خانه ویلایی 360 متری
مشهد، معلم، حاشیه معلم

قیمت : 5 میلیارد تومان
3 خوابه
6 دانگ آستان قدس
زمین 360 متری
دو ممر
1

#421270 فروش خانه ویلایی 127 متری
مشهد، امام خمینی، چهارراه لشکر

قیمت : 900 میلیون تومان
تراکم متوسط
زمین 127 متری
دو نبش
1

#458992 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، امام خمینی، 84

قیمت : 900 میلیون تومان
2 خوابه
6 دانگ آستان قدس
تراکم متوسط
زمین 125 متری
شمالی

#460324 فروش خانه ویلایی 108 متری
مشهد، بلوار دستغیب، سازمان آب

قیمت : 750 میلیون تومان
2 خوابه
بالای 30 سال ساخت
6 دانگ اوقاف
تراکم متوسط
زمین 108 متری
1

#443802 فروش خانه ویلایی 350 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، حاشیه بولوار وکیل آباد

قیمت : 4,840 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 350 متری
1

#454556 فروش خانه ویلایی 221 متری
مشهد، بلوار فردوسی، حاشیه بولوار فردوسی

قیمت : 4 میلیارد تومان
3 خوابه
25 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 221 متری
1

#449307 فروش خانه ویلایی 330 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، خانه ویلایی وکیل اباد 68

قیمت : 2,100 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 330 متری
1

#436846 فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد، بولوار جانباز، خانه ویلایی بولوار جانباز 11

قیمت : 2,100 میلیارد تومان
3 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 450 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، بین فکوری 20 و 22
1

#453305 فروش خانه ویلایی 302 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، خانه ویلایی صیاد شیرازی 49

قیمت : 1,820 میلیارد تومان
2 خوابه
23 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم زیاد
زمین 302 متری
1

#457598 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، خانه ویلایی امامت 22

قیمت : 3,400 میلیارد تومان
5 خوابه
14 سال ساخت
6 دانگ آستان قدس
تراکم زیاد
زمین 250 متری
1

#457609 فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 1

قیمت : 5 میلیارد تومان
5 خوابه
17 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم کم
زمین 510 متری

#460316 فروش خانه ویلایی 153 متری
مشهد، بلوار کلاهدوز، کلاهدوز 37

قیمت : 920 میلیون تومان
2 خوابه
بالای 30 سال ساخت
6 دانگ اوقاف
تراکم متوسط
زمین 153 متری
1

#454291 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، ابتدای صیاد شیرازی

قیمت : 2,550 میلیارد تومان
5 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 250 متری
1

#455785 فروش خانه ویلایی 264 متری
مشهد، بلوار فکوری، خانه ویلایی شهرستانی 7

قیمت : 1,600 میلیارد تومان
4 خوابه
22 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 264 متری

#460314 فروش خانه ویلایی 400 متری
مشهد، بلوار سجاد، بیستون

قیمت : 4,800 میلیارد تومان
2 خوابه
بالای 30 سال ساخت
تراکم متوسط
زمین 400 متری
شمالی
1

#455779 فروش خانه ویلایی 230 متری
مشهد، راهنمایی، خانه ویلایی راهنمایی 13

قیمت : 2,500 میلیارد تومان
4 خوابه
15 سال ساخت
6 دانگ اوقاف
تراکم زیاد
زمین 230 متری
1

#441010 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، خانه ویلایی بولوار هاشمیه 40

قیمت : 2,500 میلیارد تومان
4 خوابه
25 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 200 متری
1

#439009 فروش خانه ویلایی 202 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، خانه ویلایی صیاد شیرازی 2

قیمت : 1,620 میلیارد تومان
3 خوابه
20 سال ساخت
6 دانگ ملکی
تراکم متوسط
زمین 202 متری