لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#421564 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بزرگراه میثاق، میثاق 32 - عصمتیه 1

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه همکف
2 خوابه
شمالی

#421565 رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 34

رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه
آسانسور
جنوبی

#421566 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی 48 - پیروزی 51/13

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی

#421567 رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 91

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
شمالی

#421568 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال 55

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
دو ممر

#421569 رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 11/1

رهن : 45 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
شمالی

#421570 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه 17

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
شمالی

#421571 رهن و اجاره آپارتمان 118 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد 32

رهن : 110 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور
جنوبی

#421572 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار سجاد، حامد جنوبی 14

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه
شمالی

#421574 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار امامیه، امامیه 68

رهن : 12 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
جنوبی

#421575 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن 14

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
جنوبی

#421576 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار فکوری، فکوری 5 - شهرستانی 1

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,600 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
شمالی

#421577 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار هدایت، هدایت شرقی 25/2

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 2
1 خوابه
دو نبش

#421578 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار سجاد، امین 4

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,600 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
جنوبی

#421579 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، سرافراز 6

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
جنوبی

#421580 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار شریعتی، نبش شریعتی 50

رهن : 8 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
دو نبش

#421581 رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد، راهنمایی، راهنمایی 7

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 3 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
شمالی

#421582 رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد، راهنمایی، راهنمایی 8

رهن : 1 میلیون تومان
اجاره : 4,500 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
شمالی

#421583 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب 44

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی

#421584 رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف 3

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال