لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره آپارتمان در مشهد

#400148 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 51

رهن : 6 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه

#400134 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، احمدآباد، رضا

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه
شمالی

#400138 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 7تیر 9

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,400 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه

#387700 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه27

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
جنوبی

#397357 رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، اواسط 7 تیر

رهن : 73 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
جنوبی

#400120 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار حافظ، حاشیه حافظ

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 3,400 میلیون تومان
طبقه همکف
3 خوابه
جنوبی
6

#400117 رهن و اجاره آپارتمان 260 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، بلوار ارشاد

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 4,800 میلیون تومان
طبقه 4
3 خوابه
آسانسور
شرقی و غربی

#390572 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، قاسم آباد، حسابی شمالی

رهن : 35 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#387657 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، قاسم آباد، بولوارحجاب

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه همکف
2 خوابه
شمالی

#390504 رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، ویلا 9

رهن : 120 میلیون تومان
اجاره : 5 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور
جنوبی

#390441 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، قاسم آباد، حجاب

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه همکف
2 خوابه
شمالی

#400100 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه40

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه

#403203 رهن و اجاره آپارتمان 70 متری
مشهد، فرامرز عباسی، ساجدی 1/1

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی

#402755 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار امامت، بین امامت 17 و 19

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
شرقی

#403118 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرزعباسی16

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 4 میلیون تومان
طبقه 2
3 خوابه
آسانسور
جنوبی

#403151 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهرجنوبی

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 3
3 خوابه
جنوبی

#403167 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 91

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 200 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی

#403174 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
مشهد، مجد، مجد

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
شمالی

#403178 رهن و اجاره آپارتمان 145 متری
مشهد، بهشتی، بهشتی

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 2,800 میلیون تومان
طبقه 5
2 خوابه
آسانسور
جنوبی

#403182 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار فردوسی، یاس 12

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال