لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. رهن و اجاره آپارتمان خانه ویلایی

رهن و اجاره آپارتمان خانه ویلایی در مشهد

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#438900 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار خاقانی، خاقانی 14

رهن : 4 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان
طبقه 3
2 خوابه
شمالی

#438895 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، کمال الملک

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 3 میلیون تومان
طبقه 2
جنوبی

#438893 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار سجاد، حامد جنوبی

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان
طبقه همکف
شمالی

#438892 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 24/شهیدمیرکی 8

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی

#438886 رهن و اجاره آپارتمان 220 متری
مشهد، بلوار سجاد، بهار

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 1
جنوبی

#438882 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار فردوسی، حر

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 2
دو نبش

#438880 رهن و اجاره آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار سجاد، شقایق

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
طبقه 3
دو نبش

#438879 رهن و اجاره آپارتمان 105 متری
مشهد، ارشاد، وحدت

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان
طبقه 3
شمالی

#438878 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، راهنمایی، فلسطین

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه 3
شمالی

#438877 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
طبقه همکف
شمالی

#438875 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 91/5

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 50 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور

#438874 رهن و اجاره آپارتمان 95 متری
مشهد، فرامرز عباسی، رسالت

رهن : 110 میلیون تومان
اجاره : 100 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
جنوبی

#438872 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، اقبال 14

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
جنوبی

#438865 رهن و اجاره آپارتمان 91 متری
مشهد، بلوار فکوری، نسترن 4

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه 3
2 خوابه
جنوبی

#438863 رهن و اجاره آپارتمان 180 متری
مشهد، بلوار فردوسی، سمیه

رهن : 120 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه همکف
دو نبش

#438862 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار فکوری، بین 23 و27

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,600 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی و جنوبی

#438860 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، فرامرز عباسی، یاس

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 2
جنوبی

#438858 رهن و اجاره آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار سجاد، فرهاد

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان
طبقه 2
جنوبی

#438856 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز

رهن : 90 میلیون تومان
اجاره : 100 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
جنوبی

#438853 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد29

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال