لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. رهن و اجاره خانه ویلایی

رهن و اجاره خانه ویلایی در مشهد

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#438849 رهن و اجاره خانه ویلایی 264 متری
مشهد، شهرستانی، شهرستانی 5

رهن : 250 میلیون تومان
اجاره : 3 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 264 متری
جنوبی

#435394 رهن و اجاره خانه ویلایی 400 متری
مشهد، بلوار ملک آباد، فرهاد

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 10 میلیون تومان
10 خوابه
زمین 400 متری
جنوبی

#438434 رهن و اجاره خانه ویلایی 220 متری
مشهد، قاسم آباد، حجاب

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,300 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 220 متری
شمالی

#438444 رهن و اجاره خانه ویلایی 1000 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، اول هفت تیر

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 10 میلیون تومان
10 خوابه
زمین 1000 متری
شمالی و جنوبی

#438382 رهن و اجاره خانه ویلایی 50 متری
مشهد، بلوار کلاهدوز، کلاهدوز36

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 50 متری
جنوبی
1

#437838 رهن و اجاره خانه ویلایی 255 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، دانش آموز

رهن : 350 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
6 خوابه
زمین 255 متری
جنوبی
1

#437827 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار فارغ التحصیلان، فارغ التحصیلان

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 5,300 میلیون تومان
5 خوابه
زمین 250 متری
جنوبی

#437709 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، فداییان اسلام 25

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 125 متری
جنوبی

#437673 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، آزادشهر، امامت21

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
1 خوابه
زمین 125 متری
شمالی

#437659 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، فداییان 21

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان
1 خوابه
زمین 125 متری
1

#437658 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار صارمی، صارمی

رهن : 170 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
4 خوابه
زمین 250 متری
شمالی

#437600 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال33

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
1 خوابه
زمین 125 متری
جنوبی

#437597 رهن و اجاره خانه ویلایی 280 متری
مشهد، بلوار هدایت، هدایت17

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
4 خوابه
زمین 280 متری
شمالی

#437593 رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، ارمغان، ارمغان8

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,600 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 100 متری
شمالی

#437412 رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، صیاد30

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 300 متری
جنوبی

#431953 رهن و اجاره خانه ویلایی 510 متری
مشهد، جاده سنتو، رضاشهر بین کلانتری 10 و12

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 7 میلیون تومان
7 خوابه
زمین 510 متری
جنوبی
15

#432581 رهن و اجاره خانه ویلایی 280 متری
مشهد، شقایق، 8

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
4 خوابه
زمین 280 متری
شمالی
1

#436944 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، جلال 33

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
1 خوابه
زمین 125 متری

#429139 رهن و اجاره خانه ویلایی 50 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 35

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
1 خوابه
زمین 50 متری
جنوبی

#414808 رهن و اجاره خانه ویلایی 330 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، برسلانی 16

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 2,700 میلیون تومان
3 خوابه
زمین 330 متری
جنوبی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال