لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

2

#362364 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، احمدآباد، خیابان رضا

رهن : 150 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان

#362075 رهن و اجاره خانه ویلایی 332 متری
مشهد، بلوار فردوسی، حاشیه فردوسی

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
1

#353038 رهن و اجاره خانه ویلایی 700 متری
مشهد، فداییان اسلام ( نخریسی )، فداییان

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 7 میلیون تومان

#361655 رهن و اجاره خانه ویلایی 125 متری
مشهد، کوثر جنوبی، 10

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,450 میلیون تومان

#357937 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، رضاشهر، خاقانی 14

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان

#361083 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت10

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان

#361108 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 61

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان

#361117 رهن و اجاره خانه ویلایی 1000 متری
مشهد، بلوار باهنر، 2

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 16 میلیون تومان

#361129 رهن و اجاره خانه ویلایی 1000 متری
مشهد، کوثر شمالی، 6

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 11 میلیون تومان

#361132 رهن و اجاره خانه ویلایی 90 متری
مشهد، بلوار دانش آموز، مهران13

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#361143 رهن و اجاره خانه ویلایی 80 متری
مشهد، خیابان صدف، صدف20

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#361152 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی72

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان

#357084 رهن و اجاره خانه ویلایی 230 متری
مشهد، ملاصدرا، ملاصدرا

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 7 میلیون تومان

#361189 رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل 20

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 3,500 میلیون تومان

#361197 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، کوثر جنوبی، 15

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان

#360754 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار لادن، لادن۲۱

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#360685 رهن و اجاره خانه ویلایی 170 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل اباد 20

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 3,500 میلیون تومان

#360986 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی 57 و 59

رهن : 1 هزار تومان
اجاره : 3 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال