لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. رهن و اجاره خانه ویلایی

رهن و اجاره خانه ویلایی در مشهد

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
1

#421324 رهن و اجاره خانه ویلایی 450 متری
مشهد، بلوار سجاد، بنفشه

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
8 خوابه
زمین 450 متری
شمالی

#421545 رهن و اجاره خانه ویلایی 260 متری
مشهد، آب و برق، هفت تير3

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 2,400 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 260 متری
شمالی

#421546 رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، آب و برق، هفت تير3

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
2 خوابه
زمین 100 متری
شمالی

#421547 رهن و اجاره خانه ویلایی 100 متری
مشهد، آب و برق، هفت تیر3

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 100 متری
شمالی

#421159 رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار پیروزی، هنرستان 30.پلاک 25

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 150 متری
شمالی و جنوبی

#421221 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار باهنر، باهنر 9

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 4,700 میلیون تومان
5 خوابه
زمین 250 متری
شمالی

#421036 رهن و اجاره خانه ویلایی 70 متری
مشهد، بلوار سجاد، فرهاد27

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 750 هزار تومان
1 خوابه
زمین 70 متری
شمالی

#421055 رهن و اجاره خانه ویلایی 420 متری
مشهد، بلوار سجاد، بنفشه5

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 8 میلیون تومان
8 خوابه
زمین 420 متری
شمالی

#421057 رهن و اجاره خانه ویلایی 450 متری
مشهد، بلوار سجاد، بنفشه5

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 4 میلیون تومان
4 خوابه
زمین 450 متری
شمالی

#421078 رهن و اجاره خانه ویلایی 160 متری
مشهد، احمدآباد، رضا25

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 2,400 میلیون تومان
3 خوابه
زمین 160 متری
شمالی

#420781 رهن و اجاره خانه ویلایی 240 متری
مشهد، فرامرز عباسی، مهدی 20

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 240 متری
جنوبی
7

#420502 رهن و اجاره خانه ویلایی 500 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه

رهن : 600 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
3 خوابه
زمین 500 متری

#420632 رهن و اجاره خانه ویلایی 85 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فخر11

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
2 خوابه
زمین 85 متری
شمالی

#420641 رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، کوهسنگی، کوهسنگی31 اسلامی4

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
زمین 120 متری

#420665 رهن و اجاره خانه ویلایی 97 متری
مشهد، سناباد، منوچهري12/1،

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 97 متری
شمالی

#420683 رهن و اجاره خانه ویلایی 1000 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، محیط زیست

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 6 میلیون تومان
9 خوابه
زمین 1000 متری
شمالی و جنوبی
10

#419854 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر 23

رهن : 200 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
3 خوابه
زمین 200 متری
شمالی

#419857 رهن و اجاره خانه ویلایی 185 متری
مشهد، بلوار سجاد، نبش گلشن2

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان
2 خوابه
زمین 185 متری
جنوبی

#419859 رهن و اجاره خانه ویلایی 150 متری
مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهرجنوبي4

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,600 میلیون تومان
3 خوابه
زمین 150 متری
جنوبی

#419868 رهن و اجاره خانه ویلایی 517 متری
مشهد، سناباد، سنایی6

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
زمین 517 متری
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال