لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک مشهد
  3. رهن و اجاره سوئیت

رهن و اجاره سوئیت در مشهد

  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#421580 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار شریعتی، نبش شریعتی 50

رهن : 8 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
دو نبش

#421480 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، آبادگران، بلوک بی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان
طبقه 3
1 خوابه
آسانسور

#421548 رهن و اجاره سوئیت 40 متری
مشهد، آب و برق، هفت تیر 3

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان

#421043 رهن و اجاره سوئیت 40 متری
مشهد، بلوار سجاد، قذس جنوبی6

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#420955 رهن و اجاره آپارتمان 45 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز 3 - رسالت 7

رهن : 3 میلیون تومان
اجاره : 1,400 میلیون تومان
طبقه همکف
1 خوابه
جنوبی

#420661 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار موسوی قوچانی، موسوی قوچانی 26

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 2
1 خوابه
جنوبی

#420662 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، رستگاری، رستگاری 11

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه 3
1 خوابه
جنوبی

#420685 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، کوهسنگی، نامجو - امید 10

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
جنوبی

#420733 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار امامیه، امامیه 41

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
جنوبی

#420146 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، کوثر جنوبی، کوثر جنوبی 22

رهن : 2 میلیون تومان
اجاره : 530 هزار تومان
طبقه زیرزمین
شمالی

#419984 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، شاهد، شاهد 30

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
جنوبی

#420001 رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد، یوسفیه، یوسفیه 8

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان
طبقه 2
1 خوابه
شمالی

#419404 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، قاسم آباد، جاهد شهر

رهن : 23 میلیون تومان
اجاره : 210 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
شمالی

#419442 رهن و اجاره آپارتمان 40 متری
مشهد، بلوار رضوی، رضوی 49

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان
طبقه همکف
جنوبی

#419481 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار دلاوران، دلاوران 20 - نخل 17

رهن : 3 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
جنوبی

#419505 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار حجاب، حجاب 56

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
جنوبی

#418915 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بولوار جانباز، تلاش۱۵

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
1 خوابه
شمالی

#419057 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار آموزگار، آموزگار 69

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 3
1 خوابه
جنوبی

#418662 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، آبادگران، آبادگران بی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان
طبقه 3
1 خوابه
آسانسور

#418552 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار امیریه، امیریه 37

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 4
1 خوابه
آسانسور
جنوبی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال