لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

رهن و اجاره سوئیت در مشهد

#390312 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، قاسم آباد، ادیب

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
شمالی و جنوبی

#403035 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 24 - میرکی 6

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 450 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
شمالی

#391971 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، آب و برق، 7تیر

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان
طبقه 3
1 خوابه
دو نبش

#402464 رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد، بلوار امامیه، چهارراه رستگاری

رهن : 24 میلیون تومان
اجاره : 150 هزار تومان
طبقه 3
1 خوابه

#402735 رهن و اجاره آپارتمان 55 متری
مشهد، بلوار امامت، امامت 11

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان
طبقه همکف
2 خوابه
جنوبی

#388226 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار دلاوران، 20 نخل 3

رهن : 12 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
شمالی و جنوبی

#396486 رهن و اجاره آپارتمان 40 متری
مشهد، جلال آل احمد ( ایرج میرزا )، حاشیه جلال 64

رهن : 8 میلیون تومان
اجاره : 550 هزار تومان
طبقه 4
1 خوابه
جنوبی

#396495 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، معلم، معلم17

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
غربی

#388211 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار دلاوران، 20 نخل 3

رهن : 12 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
شمالی و جنوبی

#388203 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار شهید کاوه، 24

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه زیرزمین
1 خوابه
شمالی

#388227 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار حسابی، 69

رهن : 9 میلیون تومان
اجاره : 600 هزار تومان
طبقه 3
1 خوابه
شمالی

#402250 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اقدسیه 16

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه 1
شمالی

#402402 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار دلاوران، دلاوران 44

رهن : 7 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
شمالی

#388223 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
مشهد، بلوار شهید کاوه، 24

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه زیرزمین
1 خوابه
شمالی

#388566 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بهاران، بین بهاران و بنفشه

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 500 هزار تومان
طبقه همکف
جنوبی

#387585 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار سرافرازان، 48

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 450 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
جنوبی

#388219 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، 77

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه
شمالی

#397417 رهن و اجاره آپارتمان 12 متری
مشهد، بلوار رضوی، رضوی 17

رهن : 13 میلیون تومان
اجاره : 10 هزار تومان
طبقه 4
جنوبی

#387064 رهن و اجاره آپارتمان 60 متری
مشهد، معلم، حاشیه معلم

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 50 هزار تومان
طبقه 1
1 خوابه
جنوبی

#401681 رهن و اجاره آپارتمان 45 متری
مشهد، بلوار فردوسی، مهدی 15

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان
طبقه 3
1 خوابه
شمالی
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال