لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

درباره رضا پای بست

کارشناس و ارزیاب املاک دارای گواهینامه وزارت علوم و فناوری مورد تایید سازمان نظام مهندسی . گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای و سازمان صنعت معدن تجارت . گواهینامه دوره های بیزینس و رفتار با مشتری . عضو رسمی اتحادیه املاک

ملک‌های رضا پای بست