لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک نور
  3. خرید فروش ویلا

خرید فروش ویلا در نور

فیلترها
مرتب‌سازی بر اساس:
  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین
1

#460410 فروش ویلا جنگلی 360 متری
نور، خیابان نور، انارجا

قیمت : 90 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ قولنامه ای
زمین 360 متری
شمالی و جنوبی
1

#460402 فروش ویلا جنگلی 360 متری
نور، خیابان نور، نور

قیمت : 170 میلیون تومان
3 خوابه
زمین 360 متری
1

#460401 فروش ویلا جنگلی 250 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 9,400 میلیارد تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
1

#460398 فروش ویلا جنگلی 370 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 890 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 370 متری
1

#459764 فروش ویلا جنگلی 200 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 60 میلیون تومان
2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 200 متری
1

#460004 فروش ویلا جنگلی 200 متری
نور، بهدشت، چمستان

قیمت : 60 میلیون تومان
2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 200 متری
1

#460007 فروش ویلا جنگلی 300 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 80 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 300 متری
1

#455519 فروش ویلا جنگلی 140 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 130 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 140 متری
1

#456257 فروش ویلا جنگلی 300 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 100 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 300 متری
1

#455305 فروش ویلا جنگلی 240 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 150 میلیون تومان
2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 240 متری

آژانس املاک آلونک املاک منتخب منطقه

نور، جاده چمستان، 20km آمل به سمت چمستان،منطقه بهدشت،جنب دانشگاه آزاد سماء
1

#456010 فروش ویلا جنگلی 250 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 90 میلیون تومان
2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری
1

#456037 فروش ویلا جنگلی 320 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 100 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 320 متری
1

#456661 فروش ویلا جنگلی 350 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 150 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 350 متری
1

#456328 فروش ویلا جنگلی 280 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 80 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 280 متری
1

#456281 فروش ویلا جنگلی 430 متری
نور، خیابان نور، چمسنان

قیمت : 200 میلیون تومان
4 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 430 متری
1

#456273 فروش ویلا جنگلی 370 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 150 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 370 متری
1

#456047 فروش ویلا جنگلی 235 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 800 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 235 متری
1

#455885 فروش ویلا جنگلی 320 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 100 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 320 متری
1

#459754 فروش ویلا جنگلی 200 متری
نور، خیابان نور، چمستان

قیمت : 60 میلیون تومان
2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 200 متری
1

#459758 فروش ویلا جنگلی 250 متری
چمستان، جاده نور به چمستان، چمستان

قیمت : 80 میلیون تومان
3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
زمین 250 متری

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال