لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
فیلترها
  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

خرید فروش ویلا در آهودشت نور - صفحه 201

فروش ویلا جنگلی 280 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آهودشت

3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
سند آب برق گاز نصب شهرکی با نگهبانی ۸۵م پیش الباقی اقساط صالحی ۰۹۱۹۹۳۷۴۹۵۹
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 250 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
سند آب برق گاز نصب شهرکی با نگهبانی ۸۵م پیش الباقی اقساط صالحی ۰۹۱۹۹۳۷۴۹۵۹
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 250 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
سند آب برق گاز نصب شهرکی با نگهبانی ۸۵م پیش الباقی اقساط صالحی ۰۹۱۹۹۳۷۴۹۵۹
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 270 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
سند آب برق گاز نصب شهرکی با نگهبانی ۸۵م پیش الباقی اقساط صالحی ۰۹۱۹۹۳۷۴۹۵۹
85 میلیون

فروش ویلا 220 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آپادانا

2 خوابه
نوساز
ملکی
معاوضه با خودرو ۱۳۰م نقد
133 میلیون

فروش ویلا 300 متری
چمستان، محدوده آهودشت، جاده آمل

3 خوابه
نوساز
ملکی
۱۵۵م کلیدتحویل معاوضه با خودرو
155 میلیون

فروش ویلا 440 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آپادانا

4 خوابه
نوساز
ملکی
۲۱۵م کلیدتحویل معاوضه باخودرو
215 میلیون

فروش ویلا 330 متری
چمستان، محدوده آهودشت، آپادانا

3 خوابه
نوساز
ملکی
۱۵۰م کلیدتحویل معاوضه با خودرو
150 میلیون

فروش ویلا 220 متری
نور، آهودشت، آهو دشت

2 خوابه
ملکی
کد108 ویلاجنگلی 220مترزمین 140متربنا
340 میلیون 170 میلیون پیش‌پرداخت

فروش ویلا جنگلی 280 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 90م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
90 میلیون

شرکت توسعه عمران بام آورد املاک منتخب منطقه

چمستان، آهودشت، شرکت توسعه عمران بام آورد

فروش ویلا جنگلی 250 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 250 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 80م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
80 میلیون

فروش ویلا جنگلی 140 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا 300 متری
چمستان، محدوده آهودشت، سعادت آباد

2 خوابه
نوساز
ملکی
معاوضه با خودرو ۱۱۰م کلیدتحویل
110 میلیون

فروش ویلا جنگلی 260 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 260 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 240 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 255 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

3 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا جنگلی 230 متری
چمستان، محدوده آهودشت، اهودشت

2 خوابه
نوساز
6 دانگ ملکی
شمالی
ویلا سنددار اب برق گاز شهرکی با نگهبانی 85م پیش الباقی اقساط بی بهره صالحی 09199374959
85 میلیون

فروش ویلا 500 متری
نور، محدوده آهودشت، بهدشت

3 خوابه
ملکی
کد118 چمستان 500مترزمین 140متربنا
400 میلیون 150 میلیون پیش‌پرداخت

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال