لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری
  1. مانیشن
  2. املاک گرگان
  3. رهن و اجاره آپارتمان

رهن و اجاره آپارتمان در گرگان

فیلترها
مرتب‌سازی بر اساس:
  • بروزترین‌
  • عکس‌دار
  • ارزان‌ترین
  • گران‌ترین

#401814 رهن و اجاره آپارتمان 120 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1,900 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور
3

#427426 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
گرگان، خیابان ملل، خيابان اصلي ملل

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه 4
3 خوابه
شمالی

#408498 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت92

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 4
2 خوابه
آسانسور
شمالی و جنوبی

#400560 رهن و اجاره آپارتمان 100 متری
گرگان، بلوار گلشهر، گلشهر 1 . گلناز

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,300 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#401433 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

رهن : 15 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه

#401438 رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، سروش

رهن : 85 میلیون تومان
اجاره : 1,400 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#405300 رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت ٦١

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
شرقی و غربی

#405301 رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت ٦١ -سوپر سحر جام جم ٣

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
شرقی و غربی

#403745 رهن و اجاره آپارتمان 135 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت92

رهن : 70 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان
طبقه 2

#401435 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، سروش

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان
طبقه 1
2 خوابه

#400565 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، عدالت 88

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان
طبقه 1
3 خوابه
آسانسور

#400563 رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، سعادت 2

رهن : 130 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور

#400405 رهن و اجاره آپارتمان 114 متری
گرگان، بلوار صیاد شیرازی، صیاد

رهن : 45 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#400402 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، مینی سیتی

رهن : 35 میلیون تومان
اجاره : 950 هزار تومان
طبقه 1
2 خوابه
آسانسور

#394594 رهن و اجاره آپارتمان 50 متری
گرگان، خیابان امام خمینی، زرینگل

رهن : 2 میلیون تومان
اجاره : 450 هزار تومان
طبقه همکف

#394568 رهن و اجاره آپارتمان 115 متری
گرگان، خیابان 5 آذر ( مولن روژ )، آذر

رهن : 60 میلیون تومان
اجاره : 1 هزار تومان
طبقه 1

#306262 رهن و اجاره آپارتمان 65 متری
گرگان، شهرک فردوسی، شهرک جامی

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه همکف
1 خوابه

#341043 رهن و اجاره آپارتمان 125 متری
گرگان، بلوار ناهارخوران، سروش چنگل

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
آسانسور

#341031 رهن و اجاره آپارتمان 124 متری
گرگان، خیابان چاله باغ، قدس 8 - چشمه 6

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان
طبقه 2
2 خوابه

#330303 رهن و اجاره آپارتمان 140 متری
گرگان، سیدین، سیدین 3

رهن : 6 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان
طبقه 2
2 خوابه
شمالی و جنوبی

در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال