لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان خانه ویلایی رشت

1

#343952 فروش آپارتمان 75 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 148 میلیون تومان
1

#343960 فروش آپارتمان 142 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 310 میلیون تومان
1

#343935 فروش آپارتمان 72 متری
رشت، گلسار، گلسار

قیمت : 185 میلیون تومان
1

#343563 فروش آپارتمان 108 متری
رشت، رشتیان، شهرک فرهنگیان

قیمت : 255 میلیون تومان
1

#343476 فروش آپارتمان 147 متری
رشت، بلوار معلم، نیکمرام

قیمت : 338 میلیون تومان
1

#343490 فروش آپارتمان 92 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 255 میلیون تومان

#343380 فروش آپارتمان 108 متری
رشت، فاز دو معلم، سبحان

قیمت : 324 میلیون تومان
11
5
1

#342682 فروش آپارتمان 120 متری
رشت، میدان جهاد، شهرک فرهنگیان

قیمت : 360 میلیون تومان
5

#287138 فروش آپارتمان 95 متری
رشت، میدان جهاد، شهرک فرهنگیان

قیمت : 210 میلیون تومان

#341040 فروش آپارتمان 105 متری
رشت، صفاری، کوچه

قیمت : 350 میلیون تومان

#341088 فروش آپارتمان 127 متری
رشت، صفاری، کوچه

قیمت : 374 میلیون تومان

#342696 فروش آپارتمان 80 متری
رشت، بلوار معلم، میدان سرگل

قیمت : 166 میلیون تومان

#340924 فروش آپارتمان 107 متری
رشت، بلوار معلم، کوچه شاین

قیمت : 321 میلیون تومان
1

#287344 فروش آپارتمان 93 متری
رشت، رشتیان، چهار راه وحدت

قیمت : 165 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال