لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

سوالات متداول

معنی لغوی مانیشن؟

من، مان و ما پسوندها و پیشوندهای مکانی هستند. مان (خانه ، مسکن) پارسی باستان، مانیا (خانه ، سرای). در پارسی باستان، مان (خانه) را به کار برده اند. مانیشن (منزل کردن) و «ماندن» فارسی نیز از همین ریشه است.

آیا برای استفاده از مانیشن باید هزینه ای پرداخت کنم؟

خیر، استفاده از امکانات اصلی مانیشن نظیر ثبت، جستجو و مشاهده اطلاعات تماس ملک کاملا رایگان هست.

چه ملک هایی رو باید گزارش کنم؟

اگه اطلاعات ملک نادرست باشه یا با اطلاعاتی که از مالک یا مشاور مربوطه دریافت کردید مغایرت داره، ملک رو گزارش کنید تا تیم پشتیبانی اطلاعات ملک رو تصحیح کنند. همچنین اگه با مالک یا مشاور مربوطه تماس گرفتید و مطلع شدید که ملک واگذار شده، لطفا به ما اعلام کنید تا ملک رو از روی سایت حذف کنیم.