لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

8 شهری که برای زمین پاک تلاش می کنند

روز زمین، روزی برای افزایش آگاهی و قدردانی نسبت به محیط زیست کرهٔ زمین است. این روز دو بار در سال، یک بار در طول فصل بهار در نیمکره شمالی (۲۱ مارچ) و در طول فصل پاییز در نیمکره جنوبی (که فصل بهار آن نیمکره محسوب می شود) برگزار می‌شود.

در این اینفوگرافی 8 شهری که بیشترین تلاش را برای زمین پاک انجام می دهند را بررسی می کنیم.

مطالب پیشنهادی