لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش آپارتمان مشهد

#344130 خرید آپارتمان 135 متری
مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهر شمالی

قیمت : 610 میلیون تومان

#344133 خرید آپارتمان 158 متری
مشهد، فرامرز عباسی، فرامرز 4

قیمت : 425 میلیون تومان

#344141 خرید آپارتمان 140 متری
مشهد، بلوار سجاد، نیلوفر7

قیمت : 505 میلیون تومان
15

#339764 فروش آپارتمان 98 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، اوایل صیاد

قیمت : 295 میلیون تومان
17

#338508 فروش آپارتمان 233 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر19

قیمت : 1,150 میلیارد تومان
13
13

#341286 فروش آپارتمان 163 متری
مشهد، قاسم آباد، مروارید 20

قیمت : 430 میلیون تومان
12

#341307 فروش آپارتمان 280 متری
مشهد، گلشن، گلشن

قیمت : 1,820 میلیارد تومان
11

#340743 فروش آپارتمان 140 متری
مشهد، الهیه، اوایل الهیه

قیمت : 350 میلیون تومان
31

#115209 فروش آپارتمان 5000 متری
مشهد، نزدیک حرم امام رضا، فلکه اب

قیمت : 26 میلیارد تومان
12

#329996 فروش آپارتمان 152 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل اباد

قیمت : 668 میلیون تومان
19

#118056 فروش آپارتمان 1200 متری
مشهد، خیابان سرشور، سرشور

قیمت : 11,400 میلیارد تومان
12

#333376 فروش آپارتمان 132 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، اواسط صیاد

قیمت : 462 میلیون تومان
16

#331600 فروش آپارتمان 143 متری
مشهد، بلوار صیاد شیرازی، اواسط صیاد

قیمت : 425 میلیون تومان
10

#165713 فروش آپارتمان 300 متری
مشهد، رضاشهر، کلانتری

قیمت : 1,550 میلیارد تومان
31
12
12
9

#339589 فروش آپارتمان 145 متری
مشهد، بلوار مجیدیه، مجیدیه17

قیمت : 370 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال

مشاورین متخصص در مشهد

مشاورین املاک پارس

مسکن سازان اوج

مشاورين املاك مديران

گروه مشاورین مسکن بیداری

مسکن کارن

مشاورین املاک قدرتی