خرید فروش آپارتمان مشهد

19

#118056 فروش آپارتمان 1200 متری
مشهد، خیابان سرشور، سرشور

قیمت : 11,400 میلیارد تومان
15

#206999 فروش آپارتمان 350 متری
مشهد، رضاشهر، زکریا

قیمت : 1,700 میلیارد تومان
14

#321797 فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، بلوار سیدرضی، سید رضی 24

قیمت : 8 میلیارد تومان
14

#212055 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد

قیمت : 260 میلیون تومان
10

#211535 فروش آپارتمان 65 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد

قیمت : 169 میلیون تومان
9

#262489 فروش آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، 7 تیر 15

قیمت : 200 میلیون تومان
8

#212046 فروش آپارتمان 65 متری
مشهد، قاسم آباد، شاهد

قیمت : 169 میلیون تومان
8

#316918 فروش آپارتمان 107 متری
مشهد، قاسم آباد، رفیعی 26

قیمت : 245 میلیون تومان
7
7
6

#145207 فروش آپارتمان 180 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

قیمت : 648 میلیون تومان
6

#256142 فروش آپارتمان 80 متری
مشهد، خیابان هفده شهریور، نسترن

قیمت : 250 میلیون تومان
5

#244285 فروش آپارتمان 220 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 64

قیمت : 777 میلیون تومان
5

#321598 فروش آپارتمان 75 متری
مشهد، بلوار اقدسیه، اول اقدسیه

قیمت : 35 میلیون تومان
4
4

#239067 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، بلوار اندیشه، اندیشه 71

قیمت : 95 میلیون تومان
4
4

#225512 فروش آپارتمان 100 متری
مشهد، رضاشهر، حاشیه ارغوان

قیمت : 200 میلیون تومان
3

#310783 فروش آپارتمان 149 متری
مشهد، بلوار باهنر، باهنر 8

قیمت : 633 میلیون تومان
2

#219061 فروش آپارتمان 170 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

قیمت : 700 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال

مشاورین متخصص در مشهد

املاک عابدزاده

نور هشتم

املاک جلیلیان

مسکن علوی

املاک گوزل

مسکن سراسری آپادانا