خرید فروش خانه ویلایی مشهد

1

#178822 فروش خانه ویلایی 510 متری
مشهد، رضاشهر، انوری

قیمت : 1,800 میلیارد تومان

#324354 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، قاسم آباد، آزاده 7

قیمت : 440 میلیون تومان

#324611 فروش خانه ویلایی 463 متری
مشهد، بلوار سجاد، حامدشمالی

قیمت : 4,500 میلیارد تومان

#324357 فروش خانه ویلایی 330 متری
مشهد، بلوار رضوی، دهخدا

قیمت : 1,200 میلیارد تومان

#192779 فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد، احمدآباد، عدالت

قیمت : 3,150 میلیارد تومان

#172061 فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد، چمران، چمران 6

قیمت : 2,500 میلیارد تومان

#321054 فروش خانه ویلایی 600 متری
مشهد، بلوار سجاد، نیلوفر

قیمت : 7 میلیارد تومان

#321062 فروش خانه ویلایی 700 متری
مشهد، بلوار حافظ، حاشیه

قیمت : 3,700 میلیارد تومان

#324136 فروش خانه ویلایی 580 متری
مشهد، حکیم نظامی، حکیم نظامی

قیمت : 5,300 میلیارد تومان

#314160 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، هفت تیر

قیمت : 1,250 میلیارد تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال

مشاورین متخصص در مشهد

املاک عابدزاده

فرهنگ

املاک سراسری آتی

گروه مشاورین املاک آرین

ایمن

املاک آنلاین