لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

خرید فروش خانه ویلایی مشهد

6
5
5

#218222 فروش خانه ویلایی 125 متری
مشهد، رضاشهر، شهرک طالقانی

قیمت : 375 میلیون تومان
1

#324354 فروش خانه ویلایی 200 متری
مشهد، قاسم آباد، آزاده 7

قیمت : 440 میلیون تومان

#332040 فروش خانه ویلایی 480 متری
مشهد، احمدآباد، ناصر خسرو

قیمت : 3,600 میلیارد تومان

#192779 فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد، احمدآباد، عدالت

قیمت : 3,150 میلیارد تومان

#332044 فروش خانه ویلایی 480 متری
مشهد، احمدآباد، ابوذر غفاری

قیمت : 3,300 میلیارد تومان

#331545 فروش خانه ویلایی 320 متری
مشهد، احمدآباد، عدالت

قیمت : 2,880 میلیارد تومان

#344105 فروش خانه ویلایی 100 متری
مشهد، قاسم آباد، اندیشه

قیمت : 300 میلیون تومان

#194609 فروش خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار خیام، فرهاد

قیمت : 2,800 میلیارد تومان

#180019 فروش خانه ویلایی 238 متری
مشهد، احمدآباد، رضا

قیمت : 1,600 میلیارد تومان

#341819 فروش خانه ویلایی 255 متری
مشهد، رضاشهر، حاشیه رضوی

قیمت : 1,250 میلیارد تومان

#302422 فروش خانه ویلایی 500 متری
مشهد، احمدآباد، ناصر خسرو

قیمت : 4,700 میلیارد تومان

#327827 فروش خانه ویلایی 170 متری
مشهد، یاران، یاران 1

قیمت : 800 میلیون تومان

#216983 فروش خانه ویلایی 450 متری
مشهد، احمدآباد، نشاط

قیمت : 2,900 میلیارد تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال

مشاورین متخصص در مشهد

مشاورین املاک پارس

مسکن سازان اوج

مشاورين املاك مديران

گروه مشاورین مسکن بیداری

مسکن کارن

مشاورین املاک قدرتی