رهن و اجاره آپارتمان مشهد

#324613 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، بلوار هاشمیه، برکپور

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان

#324614 رهن و اجاره آپارتمان 200 متری
مشهد، بلوار هفت تیر، ارشاد

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان

#324618 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار شهید رفیعی، رفیعی3

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 650 هزار تومان

#324622 رهن و اجاره آپارتمان 80 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 8

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,200 میلیون تومان

#310302 رهن و اجاره آپارتمان 98 متری
مشهد، الهیه، الهیه

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 400 هزار تومان

#288035 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، بلوار فردوسی، مهدی

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,500 میلیون تومان

#323882 رهن و اجاره آپارتمان 160 متری
مشهد، فرامرز عباسی، خیابان رسالت

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 3 میلیون تومان

#306225 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، بلوار امیریه، امیریه

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#324413 رهن و اجاره آپارتمان 90 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو 26

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,600 میلیون تومان

#324414 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، سروش، سروش 16

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان

#324417 رهن و اجاره آپارتمان 155 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، فرهنگ 22

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان

#323657 رهن و اجاره آپارتمان 85 متری
مشهد، بلوار رحمانیه، رحمانیه 41

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#314708 رهن و اجاره آپارتمان 165 متری
مشهد، بلوار فردوسی، خیابان تعاون

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 700 هزار تومان

#324452 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، بلوار فرهنگ، سروش16

رهن : 100 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان

#302953 رهن و اجاره آپارتمان 195 متری
مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه

رهن : 270 میلیون تومان
اجاره : 50 هزار تومان

#322692 رهن و اجاره آپارتمان 150 متری
مشهد، فرامرز عباسی، خیابان رسالت

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 2,500 میلیون تومان

#324252 رهن و اجاره آپارتمان 255 متری
مشهد، بلوار سجاد، بزرگمهرجنوبی

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان

#324263 رهن و اجاره آپارتمان 130 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی58

رهن : 1,400 میلیون تومان
اجاره : 20 میلیون تومان

#324264 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، قاسم آباد، فلاحی4

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#324266 رهن و اجاره آپارتمان 110 متری
مشهد، قاسم آباد، امامیه68

رهن : 12 میلیون تومان
اجاره : 550 هزار تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال

مشاورین متخصص در مشهد

املاک عابدزاده

املاک عمارت

املاک نیکنام

املاک مرکزی محمدیه

مشاورین املاک رضایی

مشاورین املاک قدرتی