رهن و اجاره خانه ویلایی مشهد

#298245 رهن و اجاره خانه ویلایی 630 متری
مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد63

رهن : 1 میلیارد تومان
اجاره : 3 میلیون تومان

#324621 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار حسابی شمالی، حسابی43

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 150 هزار تومان

#322324 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پیروزی 10

رهن : 50 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان

#324465 رهن و اجاره خانه ویلایی 120 متری
مشهد، بلوار پیروزی، پيروزي 30/4،

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 300 هزار تومان

#324466 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، احمدآباد، رضا8

رهن : 80 میلیون تومان
اجاره : 5 میلیون تومان

#324468 رهن و اجاره خانه ویلایی 140 متری
مشهد، بلوار فلسطین، فلسطين 28 قدس 25

رهن : 25 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان

#324497 رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حق شناس2

رهن : 30 میلیون تومان
اجاره : 1 میلیون تومان

#323793 رهن و اجاره خانه ویلایی 200 متری
مشهد، ملک الشعرا بهار، بهار 4

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,100 میلیون تومان

#323312 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار دانشجو، دانشجو

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 2 میلیون تومان

#316916 رهن و اجاره خانه ویلایی 220 متری
مشهد، قاسم آباد، شریعتی

رهن : 5 میلیون تومان
اجاره : 800 هزار تومان

#268282 رهن و اجاره خانه ویلایی 180 متری
مشهد، بلوار پیروزی، حق شناس2

رهن : 40 میلیون تومان
اجاره : 1,800 میلیون تومان

#323852 رهن و اجاره خانه ویلایی 330 متری
مشهد، بلوار اقبال لاهوری، وکیل اباد 64

رهن : 20 میلیون تومان
اجاره : 1,700 میلیون تومان

#324176 رهن و اجاره خانه ویلایی 250 متری
مشهد، بلوار شریعتی، شریعتی59

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 900 هزار تومان

#324242 رهن و اجاره خانه ویلایی 300 متری
مشهد، فلاحی، فلاحی32 فاطمیه5

رهن : 10 میلیون تومان
اجاره : 1,400 میلیون تومان
در حال حاضر شما 0 ملک آماده چاپ دارید بررسی و چاپ بی‌خیال

مشاورین متخصص در مشهد

املاک عابدزاده

فرهنگ

املاک سراسری آتی

گروه مشاورین املاک آرین

ایمن

املاک آنلاین