لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

مشاوره و پرسش و پاسخ برای درز انقطاع

درز انقطاع جز متراژ است یا نه؟

سلام آیا درز انقطاع جزو مشاعات محاسبه میشود یا اصلا جزو متراژ نیست؟

درز انقطاع ساختمان چیست؟

سلام درز انقطاع در ساختمان شامل کجاها میشه؟